Середа, 22.03.2023, 00:56 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 30 [17]
Випуск 31-32 [22]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Гончаренко Інна Миколаївна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2021. – Вип. 31-32. – С. 1-213.

  Гончаренко Інна Миколаївна
  аспірант кафедри історії та археології .
  Маріупольський державний університет
  [email protected]

  Вплив православної церкви на формування гендерних ролей у сім’ях українців другої половини XVI – XVII ст.

  DOI 10.34079/2226-2830-2021-11-31-32-32-42

  [ заватажити pdf ]

  С. 32-42

  Анотація
  Розглянуто проблему впливу православної церкви на повсякденне сімейне життя віруючих українців у період раннього Нового часу. На основі аналізу православної літератури доведено, що церковні настанови підсилювали гендерну нерівність в сім’ї. В результаті порівняння православних уявлень про роль жінки в сім’ї із юридичними нормами, традиціями та реальними повсякденними практиками сімей було з’ясовано, що в реальному житті церкві не вдалося значною мірою утиснути права жінок. Позитивним впливом православ’я на сімейне повсякдення стала підтримка вдів і сиріт та лояльне ставлення до повторних шлюбів.

  Ключові слова: жінка, чоловік, православна церква, сім’я, повсякдення, woman, man, the Orthodox church, family, everyday life

  Бібліографічний список

  Актова книга Кременецького магістрату, 1602–1603. Ф. 22/1/13. Київ: Центральний державний історичний архів України. https://cdiak.archives.gov.ua/spysok_fondiv/0022/0001/

  Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией, 1865. Санкт-Петербург. Т.2: 1599-1637.

  Белецкий, П.А., 1981. Украинская портретная живопись XVII-XVIII вв. Ленинград: Искусство.

  Білоус, Н., 2015. Насильство над жінками: сюжети з міщанського і селянського повсякдення Волині ХVІ – початку ХVІІІ ст. Соціум, 11-12, c.135-146.

  Боплан, Г.Л. де, 1990. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансильванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн. Київ: Наук. Думка; Кембрідж (Мас.): Укр. наук. ін-т.

  Валиконите, И.I., 1982. Литовський Статут – один из важнейших источников истории положения женщин в Великом княжестве Литовском. В: Вильнюсский государственный университет. Первый Литовский Статут 1529 года: Материалы республиканской научной конференции, посвященной 450-летию Первого Статута, Вильнюс, 27–28 ноября 1979 г. Вильнюс Минвуз Литовской ССР, с.38–46.

  Ворончук, І., 2006. Подружні зради як наслідок практики укладання шлюбів в Україні XVI-XVII ст. (на матеріалах ранньомодерної Волині). Соціум. 6. с.161-201.

  Выпись из книги луцкой гродской о приговоре за утопленного ребенка матерью, 1619. Ф/1/815, Арк. 1-4 зв. Київ: Інституту рукопису Національноїбібліотеки України імені В. І. Вернадського.

  Грушевський, М.С., 1995. Історія України-Руси: В 11 Т., 12 кн. Київ: Наукова думка, Т.VI.

  Гудзенко, П.П., ред. 1953. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы. Москва: Издательство АН СССР, Т.1: 620-1647 годы.

  Гуревич, А.Я., 1990. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. Москва: Искусство.

  Євангеліє учительное, албо казання на кождую неділю, 1616. Єв'є: Друкарня Вільнюського братства.

  Задорожний, В.Б. та Матвієнко, А.М., упоряд. 1995. Волинські грамоти XVI ст. Київ: Наукова думка.

  Ізмарагд основного типу, н.д. Ф. 307/1/489. Київ: Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

  Книгажитійпреподобных матрон, н.д. Ф. 160/1/429. Київ: Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

  Кривоший, О.П., 1996. Жінка в суспільному житті України (друга половина XVI - перша половина XVII ст.) . Кандидат наук. Автореферат. Запорізький державний університет.

  Левицкий, О., 1902. Очерки народной жизни в Малороссии во второй половине XVII ст. Киев: Киев. старина.

  Левицкий, О.И., 1887. Раина-Могилянка, княгиня Вишневецкая. Киев: Киев. старина.

  Левицький, О., 1994a. Ганна Монтовт. В: О. В. Русина, упоряд. На переломі: друга половина XV – перша половина XVI ст. Київ: Україна, с.96 - 151.

  Левицький, О., 1994b. Сім’я і побут українців у XVI ст. На переломі: друга половина XV – перша половина XVI ст. Київ: Україна, с. 190 – 255.

  Літовський Статут, 1588. Ф. VIII/1/70/203, Арк. 79. Київ: Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

  Огієнко, И.И., 1913. Проповеди Іоаннікія Галятовського, южно-русского проповедника XVIIго века. Харьков.

  Пашуто, В.Т., Флоря, В.Н. и Хорошкевич А.Л. 1982. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства. Москва: Наука.

  Пролог на другу частину року, н.д. Ф. 310/1/19. Київ: Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

  Пушкарёва, Н,Л., 1995. Семья, женщина, сексуальная этика в православии и католицизме: перспективы сравнительного подхода. Этнографическое обозрение, 3, с.55-70.

  Пушкарёва, Н.Л., 1989. Женщины древней Руси. Москва: Мысль.

  Пушкарёва, Н.Л., 1996. Мать и материнство на Руси (X-XVII). В: Ю.Л. Бессмертный, ред. Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени. Москва: РГГУ, с.305-341.

  Старченко, Н., 2016. Джерела свідчать”: кілька зауваг про дослідження становища шляхтянки в ранньомодерному соціумі Волині. Український археографічний щорічник, 19/20, с. 239-267.

  Таїрова-Яковлева, Т., 2018. Повсякдення, дозвілля і традиції козацької еліти Гетьманщини. Київ: КЛІО.

  Халебський, П., 1995. Країна козаків. Kиїв: Koзаки.

  Царалунга, І.Б., упоряд. 2015. Акти Вижвівської міської книги XVII ст. Житомир.

  Kivelson, V., 2006. Sexuality and Gender in Early Modern Russian Orthodoxy: Sin and Virtue in Cultural Context. In: J.-P. Himka and A. Zayarnyuk, ed. Letters from Heaven. Popular Religion in Russia and Ukraine. Toronto: University of Toronto Press, рp.100-125. DOI: https://doi.org/10.3138/9781442676640-007

  Levin, E., 1989. Sex and Society in the World of Orthodox Slavs. 900—1700. Ithaca: N.Y. ; London: Cornell University Press.

  Smotryc'kyi, M., 1987. The Jevanhelije ucytelnoje of Meletij Smotric'kyj. Vol. II. Harvard Library of early Ukrainian Literature. [online] Available at: <https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780916458218> [Accessed 20 November 2021].


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Гончаренко І. М. Вплив православної церкви на формування гендерних ролей у сім’ях українців другої половини XVI – XVII ст. / І. М. Гончаренко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Історія. Політологія. – 2021. – Вип. 31-32. – С. 32-42.

  Harvard Referencing Style
  Goncharenko, I., 2021. Vplyv pravoslavnoi tserkvy na formuvannia hendernykh rolei u simiakh ukraintsiv druhoi polovyny XVI – XVII st. [Influence of the orthodox church on the formation of gender roles in the families of ukrainians of the second half of the XVI - XVII centuries]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìâ, 31-32, pp.32-42.

  Категорія: Випуск 31-32 | Додав: Admin (28.12.2021)
  Переглядів: 110 | Теги: the Orthodox church, woman, повсякдення, сім’я, чоловік, family, Man, православна церква, жінка, everyday life | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2023

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  Безкоштовний хостинг uCoz