Середа, 16.10.2019, 23:49 | RSS
Головна
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна
Меню сайту
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія
  Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ, polìtologìâ
  Bulletin of Mariupol State University. Series: History. Political Studies
  2226 – 2830 (Print) 2518-1521 (Online)
  У 2011 році засновано Вісник Маірупольського державного університету.

  Маріупольський державний університет – IV рівень акредитації, сертифікат №057240 від 11.03.2010.

  Ректор МДУ - член-кореспондент НАПН України, доктор політичних наук, професор Костянтин Васильович Балабанов.

  Збірник «Вісник МДУ. Серія: Історія. Політологія» заснований з метою охоплення широкого кола проблемних питань сучасної історичної та політологічної думки, серед яких актуальні наукові проблеми історії України, всесвітньої історії, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, міжнародних відносин, зовнішньої політики України та іноземних держав, взаємодії політичних інститутів влади, вплив етнонаціональних чинників на процеси формування громадянського суспільства.

  Відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України видання включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі політичних наук (Наказ МОН України від 04.067.2014 р. № 793) та історичних наук (Наказ МОН України від 06.03.2015 р. № 261).

  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. ISSN 2226 - 2849 (Print), ISSN 2518-1343 (online)

  Видання включено до міжнародних наукометричних баз даних.

  Збірник видається змішаними мовами українська, російська, англійська

  Періодичність видання:
  «Вісник Маріупольського державного університету» видається тричі на рік

  Статті у чергові випуски наукових праць приймаються до 10 березня, 10 червня та 10 жовтня кожного року.  Copyright МДУ © 2019

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Безкоштовний хостинг uCoz