Friday, 27.05.2022, 20:31 | RSS | Вітаю Вас Guest
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 30 [17]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Іванюк Олег Леонідович
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2021. – Вип. 30. – С. 58-69.

  Іванюк Олег Леонідович
  кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України. Київський університет ім. Бориса Грінченка
  Київський університет ім. Бориса Грінченка
  o.ivaniuk@kubg.edu.ua
  DOI 10.34079/2226-2830-2021-11-30-7-41-51

  [ заватажити pdf ]

  С. 41-51

  Анотація
  У статті аналізується публікаційна діяльність вчених Одеського товариства історії й старожитностей й характеризується їхній внесок у військово-історичні дослідження Наддніпрянської України й Кримського півострова. У процесі наукової розвідки з’ясовано, що поряд із загально-археологічними, товариством презентувалися дослідження, пов’язані з військовою археологією й військовою історією. Означена проблематика, піднімалася у публікаціях вчених: Ф. Бруна, К. Стаматі, І. Кареліна, О. Кочубинського. Військово-історичні дослідження були представлені у кількох площинах: топографія, вивчення й охорона фортифікаційних споруд, військове протистояння Російської й Османської імперій, історія українського козацтва. Особлива увага товариством була приділена фортецям у Аккермані, Хотині, Ізмаїлі.

  Ключові слова: Одеське товариство історії й старожитностей, військово-історичні дослідження, укріплення, оборонні споруди, Бессарабія, Кримський півострів, Odessa association of history and antiquities, military-historical researches, fortifications, defense structures, Bessarabia, Crimean peninsula.

  Бібліографічний список

  А.Л.Б.Д., сост. 1888. Каталог карт, планов, чертежей, рисунков хранящихся в музее Императорского общества истории и древностей. Одеса: Типография А. Шульце.

  Аркас, З., 1858. Начало утверждения российского флота на Черном море и дейстия его с 1778 по 1798 год. Записки Одесского общества истории и древностей, IV, с.261-309.

  Аркас, З., 1863. Действия Черноморского флота с 1798 по 1806 год (Продолжение). Записки Одесского общества истории и древностей, V, с.846-901.

  Аркас, З., 1867. Продолжение действий Черноморского флота с 1806 по 1856 год. Записки Одесского общества истории и древностей, VI, с.368-444.

  Бертье-Делагард, А.Л., 1900. О состоянии Аккерманской крепости. Записки Одесского общества истории и древностей, ХХІІ, с.75-82.

  Брун, Ф., 1848. Следы лагеря Карла ХІІ, возле Бендер, у села Варницы. Записки Одесского общества истории и древностей, II, с.555-560.

  Брун, Ф., 1872. Неудачная осада Азова Турками в 1641 году и занятие имим крепости по оставлению оной Козаками. Записки Одесского общества истории и древностей, VIII, с.161-180.

  Бублиев, Н., 1848. Укрепления запорожских казаков в городе Александрии и Александрійском уезде. Записки Одесского общества истории и древностей, II, с. 826-829.

  Генуезский меч найденный в Крыму, 1844. Записки Одесского общества истории и древностей, І, с.624.

  История о проходе турецького и татарського воинства под Астрахань в лето от Р.Х. 1677, 1872. Записки Одесского общества истории и древностей, VIII, с.479-488.

  Карелин, И., 1872. Старинные пушки. Записки Одесского общества истории и древностей, VIII, с.443-448.

  Карелин, И., 1875. Запорожские городища. Записки Одесского общества истории и древностей, ІХ, с.433-442.

  Ковалевский, Ф.М., 1906. Остров Березань, военно-исторический очерк. Записки Одесского общества истории и древностей, ХХVІ, с.48-52.

  Коломойцев, И.Т., 1906. К деятельности генерал-майора Сергея Алексеевича Тучкова по основанию города Тучкова (нынешнего города Измаила); документы в копиях к основанию города Тучкова и остатки памятников турецкого владычества и современные в городе Измаиле. Записки Одесского общества истории и древностей, ХХVI, с.37-44.

  Кочубинский, А.А. и Маркевич, А.И., 1904. Доклад дд. чч. А.А. Кочубинского и А.И. Маркевича о поездке их для осмотра бывшей Хотинской крепости. Записки Одесского общества истории и древностей, XXV, с.80-90.

  Лагус, Ф., 1853. Карл ХІІ в южной России. Записки Одесского общества истории и древностей, ІІІ, с.306-337.

  Ленц, М., 1906. Бомбардирование Одессы (16 апреля 1854 г.). Записки Одесского общества истории и древностей, ХХVІ, с.1-108.

  Маркевич, О., 1903. ХІІ Археольоґічний з’їзд у Харкові, 1902 р. Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка, LІІІ (ІІІ), с.1-18.

  Наріжний, С., 1941. Одеське товариство історії й старовини. Прага: Українське Історично-Філологічне Товариство у Празі.

  Поденная записка путешествию его сеятельства князя Василия Михайловича Долгорукова в Крымский полуостров, во время кампании 1773 года, 1872. Записки Одесского общества истории и древностей, VIII, с.182-187.

  Протокол 298 заседания Императорского Одесского общества истории и древностей от 28 сентября 1896 г., 1897. Записки Одесского общества истории и древностей, ХХ, с.1-14.

  Стамати, К., 1848. О Бессарабии и ее древних крепостях. Записки Одесского общества истории и древностей, II, с.805-815.

  Стрижова, І., 2003. Роль Одеського Товариства історії та старожитностей у збереженні історико-культурної спадщини українського народу. Інтелігенція і влада. Серія: Історія, 1, с.54-60.

  Фабр, А., 1844. О древних нагорных укреплениях в Крыму. Записки Одесского общества истории и древностей, I, с.239-243.

  Хмарський, В.М., 2002. Археографічна діяльність Одеського товариства історії та старожитностей. Одеса: Астропринт.

  Штерн, Э.Р., 1906. Письма доктора М.К. фон Штерна с театра военных действий 1828-29. Записки Одесского общества истории и древностей, ХХVІ, с.19-33.

  Юргевич, В., 1889. Исторический очерк пятидесятилетия Одесского общества истории и древностей 1839-1889. Одесса: Типография А. Шульце.

  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Іванюк О. Л. Внесок Одеського товариства історії й старожитностей у військово-історичні дослідження наддніпрянської України і Криму / О. Л. Іванюк // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Історія. Політологія. – 2021. – Вип. 30. – С. 41-51.

  Harvard referencing style
  Ivaniuk, O., 2021. Vnesok Odeskoho tovarystva istorii y starozhytnostei u viiskovo-istorychni doslidzhennia naddniprianskoi Ukrainy i Krymu [The contribution of the Odessa society of history and ancientity to the military-historical research of naddriprian Ukraine and the Crimea]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ, polìtologìâ, 30, pp. 41-51.

  Категорія: Випуск 30 | Додав: Moder (13.06.2021)
  Переглядів: 16 | Теги: defense structures, fortifications, Bessarabia, Одеське товариство історії й старож, укріплення, Кримський півострів, військово-історичні дослідження, military-historical researches, Бессарабія, оборонні споруди, Crimean peninsula., Odessa association of history and a | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2022

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Free web hostinguCoz