Friday, 27.05.2022, 20:35 | RSS | Вітаю Вас Guest
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 27 [17]
Випуск 28-29 [29]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Алфьоров Андрій Дмитрович
  Вісник Маріупольського державного університету – Сер. : Історія. Політологія. – 2020. – Вип. 28-29. – С. 1-289.

  Алфьоров Андрій Дмитрович
  аспірант кафедри історичних дисциплін
  Маріупольський державний університет
  andreyalf@ukr.net

  Єврейська етнічна спільнота Півдня України у суспільно-політичних процесах Української революції 1917 р.

  DOI 10.34079/2226-2830-2020-10-28-29-9-19

  [ заватажити pdf ]

  С. 9-19

  Анотація
  У статті розглянуті особливості соціального та політичного становища єврейської національної меншини у подіях Української революції в Південноукраїнському регіоні. Охарактеризована позиція єврейських політичних партій після Лютневої революції 1917 р. та їхнє ставлення до Тимчасового уряду та Центральної Ради. Висвітлена діяльність єврейських партій та об’єднань у процесах Української революції та напрямки створення сприятливих умов для розбудови українсько-єврейських відносин.

  Ключові слова: етнічні спільноти, єврейські політичні партії, Південь України, визвольні змагання, Центральна Рада, Українська революція, ethnic communities, Jewish political parties, Southern Ukraine, liberation competitions, Central Rada, Ukrainian Revolution

  Бібліографічний список

  Берлин, И., 1919. Исторические судьбы еврейского народа на територии Русского царства. Петербург: Книгоиздательство «Еврейская Историческая Библиотека».

  Бюллетени Губернского Исполнительного Комитета общественных организаций, 1917. Катеринослав, 20 июня.

  Винниченко, В., 2008. Відродження нації (Історія української революції [марець 1917 р. – грудень 1919 р.). Київ: Книга Роду.

  Гвоздик, В.С., 2004. Формування партійно-політичних сил на півдні України (березень–серпень 1917 р.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету, ХVІІІ, c.102-116.

  Гвоздик, В.С., 2005. Етнонаціональна ситуація на півдні України напередодні української революції. Культурологічний вісник, 14, c.78-84.

  Грушевський, М.С., 1991. Хто такі українці і чого вони хочуть. Київ: Товариство «Знання» України.

  Доценко, В., 2014. Російське законодавство щодо євреїв другої половини XIX – початку XX століття. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки, 11, c.389-396.

  Дубнов, С.М., 2002. Новейшая история еврейского народа от французской революции до наших дней : в 3-х т. Т.3: Эпоха антисемитской реакции и национального движения (1881-1914) с эпилогом (1914-1938) . Москва: Мосты культуры.

  Известия Еврейского районного комитета сионистской организации, 1917. Катеринослав, 15 июля.

  Кальян, С., 2011. Політика єврейської національної громади до проголошення незалежності в УНР. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 3, c.317-323.

  Копиленко, О.Л., 1992. «Сто днів» Центральної Ради. Київ: Україна.

  Лазарович, М.В. та Лазарович, Н.А., 2019. Національні меншини України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: освітній контекст. В: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи: Матеріали конференції. Вінниця: Твори, с.67-69.

  Макаренко, Т.П., 2008. Політика Української Центральної Ради щодо національних меншин (березень 1917 - квітень 1918 рр.) . Кандидат наук. Дисертація. Бердянський державний педагогічний університет.

  Маор, И., 1977. Сионистское движение в России. Перевод с иврита О. Минц. Иерусалим: Библиотека-Алия.

  Мариупольская жизнь, 1917. Мариуполь, 30 марта ;

  Мариупольское слово, 1917. Мариуполь, 6 декабря.

  Найман, О., 1998b. Уроки державотворення: УНР і «єврейське питання». Віче, 5, c.120-128.

  Найман, О.Я., 1998a. Єврейські партії та об’єднання України (1917–1925) . Київ.

  Орлянський, В.С., 2000. Євреї в Україні в 20–30-ті роки ХХ століття: соціальнополітичний аспект. Запоріжжя: ЗДГУ.

  Рафальський, О.О., 2000. Національні меншини України у ХХ столітті. Історіографічний нарис. Київ: Полюс.

  Родной край, 1917. Херсон, 8, 18 февраля.

  Романцов, В.М. 2016. Етнополітичні та етнокультурні процеси в Маріуполі на початку демократичної революції 1917 р. Історичні уроки для сучасності. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія, 16, c.131-138.

  Смолій, В.А., ред. 1996. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. у 2-х т. Т.1: 4 березня – 9 грудня 1917 р. Київ: Наукова думка.

  Смолій, В.А., ред. 1997. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. у 2-х т. Т.2: 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. Київ: Наукова думка.

  Солдатенко, В.Ф., 1999. Українська революція і етнонаціональні відносини: проблеми дослідження. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 8, c.3-21.

  Турченко, Г.Ф., 2005. Південна Україна на зламі епох (1914-1922) . Запоріжжя: Просвіта.

  Турченко, Г.Ф., 2009. Запорізький край за доби Центральної Ради. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, XХV, c.7-21.

  Турченко, Ф. та Турченко, Г., 2003. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція (кінець ХІХ ст. – 1921 р.): історичні нариси. Київ: Генеза.

  Устименко, В.М., 2009. Єврейські організації і партії у суспільно-політичному житті України за доби Центральної Ради. Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років, 4, c.147-182.

  Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 1854/1/17.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Алфьоров А. Д. Єврейська етнічна спільнота Півдня України у суспільно-політичних процесах Української революції 1917 р. / А. Д. Алфьоров // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія Філологія. – 2020. – Вип. 28-29. – С. 9-19.

  Harvard Referencing Style
  Alforov, A., 2020. Yevreiska etnichna spilnota Pivdnia Ukrainy u suspilno-politychnykh protsesakh Ukrainskoi revoliutsii 1917 r. [The Jewish ethnic community of the Southern Ukraine in the socio-political processes of the Ukrainian revolution in 1917]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu, Serìâ: Ìstorìâ, polìtologìâ, 28-29, p. 9-19.

  Категорія: Випуск 28-29 | Додав: Admin (26.11.2020)
  Переглядів: 192 | Теги: Southern Ukraine, Південь України, Jewish political parties, ethnic communities, українська революція, визвольні змагання, Ukrainian Revolution, liberation competitions, Центральна Рада, єврейські політичні партії, етнічні спільноти, Central Rada | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2022

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Free web hostinguCoz