Неділя, 29.03.2020, 07:00 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 25 [16]
Випуск 26 [21]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Трофименко Анастасія Вікторівна, Чокотило Надія Едуардівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. - С. 174-181

  Трофименко Анастасія Вікторівна
  кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики.
  Маріупольський державний університет.
  anastasia.v.trofimenko@gmail.com

  Чокотило Надія Едуардівна
  студентка спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» ОС «Магістр».
  Маріупольський державний університет
  cnadya@list.ru

  Етапи трансформації шведського нейтралітету

  DOI 10.34079/2226-2830-2019-9-26-174-181

  [ заватажити pdf (371.16 Kb) ]

  С. 174-181

  Анотація
  Стаття присвячена аналізу основних етапів у процесі становлення та трансформації політики нейтралітету Швеції, а також виокремленню їх характерних особливостей. У статті визначені основні причини обрання Швецією політики нейтралітету як основи зовнішньої політики та забезпечення національної безпеки. Досліджено процес еволюції змісту цієї політики з 1814 року, визначено сучасні характеристики шведського нейтралітету та його особливості. Особливу увагу приділено впливу нейтралітету на політику Швеції в Європейському Союзі.

  Ключові слова: нейтралітет, Швеція, зовнішня політика, ЄС, НАТО, neutrality, Sweden, foreign policy, EU, NATO

  Список використаної літератури

  1. Антошкін В. Трансформації концепції нейтралітету та позаблоковості європейських країн в умовах глобалізації / В. К. Антошкін, В. В. Цвірова // Стратегічні пріоритети. - 2013. - № 2. - С. 161-167.
  2. Безкоровайний В. Політика нейтралітету. Так чи ні? / В. Безкоровайний // Морська держава. - 2010. - № 49. - С. 58-60.
  3. Вдовенко В.М. Роль і місце європейських нейтральних країн в загальноєвропейській системі безпеки / В. М. Вдовенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2005. - Вип. 55, Ч. ІІ. - С. 68-77.
  4. Гулякин С. С. Двойной нейтралитет Швеции в 1940-1970 годах / С. С. Гулякин // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. - 2018. – Т. 9, № 1. - С. 45-53.
  5. Коломієць О. В. Безпекова парадигма Скандинавського нейтралітету: на прикладі Швеції та Фінляндії / О. В. Коломієць // Проблеми міжнародних відносин. - 2013. - Вип. 6. - С. 81-98.
  6. Куса І. 7 причин, які вплинули на Стокгольм: чому Швеція дала дозвіл "Північному потоку-2" [Електронний ресурс] / І. Куса, А. Прокіп // Європейська правда. – 2018.– 14 червня. – Режим доступу : https://www.eurointegration.com.ua/experts/2018/06/14/7083066/
  7. Манжола В. А. Нейтралітет та позаблоковість у європейській системі міжнародних відносин : моногр. / В. А. Манжола, В. М. Вдовенко. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. - 167 с.
  8. Мельник О. Нові виклики та загрози вимагають нових підходів до оборони: досвід Швеції / О. Мельник, А. Чернова // Національна безпека і оборона. - 2009. - № 1. - C. 30-36.
  9. Пашков М. Шведська модель безпеки: миролюбний, добре озброєний нейтралітет / М. Пашков // Національна безпека і оборона. - 2009. - № 1. - С. 40-43.
  10. Смирнова А. А. Соотношение понятий «мир» и «нейтралитет» во внешней политике Швеции / А. А. Смирнова, В. В. Фёдоров // Studia Humanitatis Borealis. - 2016. - № 1(6). - С. 16-27.
  11. Alin O. Carl Johan och Sveriges yttre politik 1810-1815 / O. Alin. - Stockholm, 1899. - 78 p.
  12. Berger S. The great paradox of swedish neutrality in the Cold War and today [Electronic resource] / S. Berger // War On The Rocks. – Mode of access : https://warontherocks.com/2015/12/the-great-paradox-of-swedish-neutrality-in-the-cold-war-and-today/ (дата звернення: 28.09.2019).
  13. Chang F. K. Sweden’s Foreign Policy: Nonaligned, But Not Entirely Neutral [Electronic resource] / F. K Chang. // Foreign Policy Research Institute. – Mode of access : https://www.fpri.org/2017/11/swedens-foreign-policy-nonaligned-not-entirely-neutral/ (дата звернення: 30.09.2019)
  14. Hague Convention (V) Respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of War on Land [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.refworld.org/docid/3ddca4e14.html (дата звернення: 08.09.2019).
  15. Hetmanchuk N. Swedish Foreign Policy: Neutrality vs. Security [Electronic resource] / N. Hetmanchuk. – Mode of access : https://pol.illinoisstate.edu/downloads/conferences/2012/2AHetmanchuk_Swedish.pdf (дата звернення: 12.09.2019)
  16. Joesten J. Phases in Swedish Neutrality [Electronic resource] // Foreign Affairs. – Mode of access : https://www.foreignaffairs.com/articles/sweden/1945-01-01/phases-swedish-neutrality (дата звернення: 30.09.2019)
  17. Konstitutionsutskottets utlåtande 1930:Ku17 (Заява Конституційного комітету № 17 1930 року) [Electronic resource] // Sveriges riksdag. – Mode of access : https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/utlatande/konstitutionsutskottets-utlatande-nr-17_DR10Ku17 (дата звернення: 23.09.2019).
  18. Lindberg F. Skandinavien und das Deutsche Reich // Europa und die Einheit Deutschlands. Eine Bilanz nach 100 Jahren. / F Lindberg ; Hrsg. von Walter Hofer. - Köln, 1970. - S. 161-162.
  19. Sammansatta konstitutionsoch utrikesutskottets betänkande 2002/03 (Звіт комітету з конституційних і закордонних справ від 2002/03) [Electronic resource] // Sveriges riksdag. – Mode of access URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/eus--yttre-forbindelser-i-ett_GQ01KUU2/html (дата звернення: 29.09.2019).
  20. Sundelius B. Foreign Policies of Northern Europe / B. Sundelius. – Colorado : Westview press, 1982. - 225 р.
  21. Utrikesdeklarationen 2018. (Декларація зовнішньої політики) [Electronic resource] // Regeringskansliet. – Mode of access : https://www.regeringen.se/tal/2018/02/utrikesdeklarationen-2018/ (дата звернення: 04.09.2019)
  22. Weibull J. Neutralitet – då, nu och framgent / J. Weibull // Tidskrift I sjöväsendet. 1998. - S. 93-103.
  23. Wahlbäck K. The Roots of Swedish Neutrality / K. Wahlbäck. – Uppsala : Ord— Form AB, 1986. - S. 35−37.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Трофименко А. В. Етапи трансформації шведського нейтралітету / А. В. Трофименко, Н. Е. Чокотило // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. – С. 174-181.

  Harvard Referencing Style
  Trofymenko, A. and Chokotylo, N. 2019. Stages of the transformation of swedish neutrality [Etapy transformatsii shvedskoho neitralitetu]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìâ, 26, s. 174-181.

  Категорія: Випуск 26 | Додав: Marina (29.01.2020)
  Переглядів: 21 | Теги: зовнішня політика, НАТО, нейтралітет, ЄС, Швеція, Foreign Policy, Nato, EU, Sweden, neutrality | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Безкоштовний хостинг uCoz