Неділя, 29.03.2020, 07:33 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 25 [16]
Випуск 26 [21]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Папац Аліна Сергіївна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. - С. 58-66

  Папац Аліна Сергіївна
  аспірант кафедри історичних дисциплін.
  Маріупольський державний університет
  alinasch48@ukr.net

  Реформа середньої освіти в Російській Імперії та її реалізація в Катеринославській губернії у другій половині ХІХ ст.

  DOI 10.34079/2226-2830-2019-9-26-58-66

  [ заватажити pdf (459.52 Kb) ]

  С. 58-66

  Анотація
  В статті проаналізовано нормативно-правову базу, що регламентувала створення та розвиток закладів середньої освіти у другій половині ХІХ ст. Дано характеристику освітньої реформи 1864 р., її цілей та завдань. Показано діяльність Міністерства народної освіти стосовно розвитку середньої освіти та вплив місцевої адміністрації на її розвиток. Проаналізовано специфіку управління закладами середньої освіти згідно освітньої реформи. Розкрито освітні нововведення та особливості навчального процесу у Катеринославській губернії.

  Ключові слова: Катеринославська губернія, освітня реформа, заклади середньої освіти, гімназія, прогімназія, реальне училище, Міністерство народної освіти, Російська імперія, Katerynoslav province, educational reform, institutions of secondary education, gymnasium, progymnasium, real school, Ministry of Public Education, Russian Empire

  Список використаної літератури

  1. Алешинцев И. История гимназического образования в России (XVIII и XIX века) / И. Алешинцев. – Санкт-Петербург : Изд-е О. Богдановой, 1912. – 346 с.
  2. Балашова К. Реформа образования 1860-х гг. на страницах «Журнала Министерства народного просвещения» [Электронный ресурс] / К. Балашова // Медиаскоп. - 2018. - Вып.3. – Режим доступа : http://www.mediascope.ru/2466
  3. Бобров В. Становлення та розвиток ліцеїв і гімназій Півдня України у ХІХ – на початку ХХ століть : автореф. дис…канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / Володимир Вікторович Бобров; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1998. – 18 с.
  4. Большая Советская энциклопедия / под ред. Б. А. Введенского. – Москва : Большая советская энциклопедия, 1955. – Т. 36 – 670 с.
  5. Бондаренко Г. Реальні гімназії як предмет дискусій про реформування середньої освіти (перша половина 60-х років ХІХ ст.) / Г. Бондаренко // Історико-педагогічний альманах. - 2014. - Вип. 1. - С. 59-67.
  6. Высочайше утвержденный устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения [Электронный ресурс] // Полное собрание законов Российской империи. Собрание (1825 - 1881) : Том 39 (1864) : Часть 2 : Законы (41319 - 41641). – Режим доступа : http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php?regim=4&page=167&part=807
  7. Константинов Н. Очерки по истории средней школы. Гимназии и реальные училища с конца ХІХ в. до февральской революции 1917 г. / Н. Константинов. – 2-е изд., исп. и доп. – Москва : Учпедгиз, 1956. – 198 с.
  8. Курашова В. Розвиток принципу самостійності в історії вітчизняної гімназичної освіти ХІХ – початок ХХ століття : автореф. дис…канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / Вікторія Олександрівна Курашова; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2010. – 22 с.
  9. Милько В. Гімназії українських міст у період модернізації Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В.І. Милько // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. пр. — 2017. — Вип. 26. — С. 195-209.
  10. О преобразовании уездного училища в прогимназию // Артемовский краеведческий музей, ф. 8, оп. 1, д. 3.
  11. Отдел Правительственных распоряжений. «(19 ноября) Об утверждении устава и штатов гимназий и прогимназий // Журнал Министерства народного просвещения. - 1864. - Ч. 125. - С. 31.
  12. Лаврів П. І. Історія Південно-Східної України / П. І. Лаврів. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 1996. − 208 с.
  13. Половко І. Статути в системі правового регулювання діяльності навчальних закладів на українських землях у складі Російської імперії у ХІХ ст. / І. В. Половко // Актуальні проблеми політики. - 2009. – Вип. 37. – С. 371-380.
  14. По поводу нового устава гимназий и прогимназий // Журнал Министерства народного просвещения. Отделение IV. - 1864. - Ч. 125. - С. 14, 29.
  15. Рождественский С. Исторический обзор деятельности Министерства Народного Просвещения (1802–1902) / С. В. Рождественский. – Санкт-Петербург : Мин. Нар. Прос., 1902. – 785 с.
  16. Сергеенкова В. Городские училища и учительские институты в России: создание, структура, статус, социальный состав воспитанников (60–70-е гг.) / В. Сергеенкова // Российские и славянские исследования : науч. сб. – Минск: БГУ, 2012. – Вып. 7. – С. 349–350.
  17. Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко; підгот. Ю. Вільчинський. - 2-ге вид. – Львів : Афіша. 2001. – 664 с.
  18. Фатальчук С. Д. Ф.А.Хартахай – засновник гімназійної освіти південно-східної України / С. Д. Фатальчук, Г. Р. Лях // Наукова молодь : зб. наук. праць молодих учених : матер. І регіон. наук. науково-практ. конф. «Внесок молодих учених у розвиток науки регіону». – Луганськ : Знання, 2005. – Т. 1 : Психолого-педагогічні науки. – С. 197–205.
  19. Фатальчук С. Передумови виникнення гімназійної освіти Східноукраїнського регіону в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / С. Фатальчук // Дійсність – думка – дослід : матер. 1-ї загальноуніверситет. конф. молодих учених, присвяченої 60-річчю звільнення м. Слов’янська від німецько-фашистських загарбників і 12-й річниці незалежності України. – Слов’янськ : Видавничий центр СДПУ, 2004. – С. 32–34.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Папац А. С. Реформа середньої освіти в Російській Імперії та її реалізація в Катеринославській губернії у другій половині ХІХ ст. / А. С. Папац // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. – С. 58-66.

  Harvard Referencing Style
  Papats, A. 2019. Reforming of secondary education institutions in the 1860s in Katerynoslav province[Reforma serednoi osvity v Rosiiskii Imperii ta yii realizatsiia v Katerynoslavskii hubernii u druhii polovyni ХІХ st.]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìâ, 26, s. 58-66.

  Категорія: Випуск 26 | Додав: Marina (01.02.2020)
  Переглядів: 36 | Теги: прогімназія, гімназія, progymnasium, educational reform, gymnasium, Міністерство народної освіти, institutions of secondary education, Катеринославська губернія, освітня реформа, real school, заклади середньої освіти, реальне училище, Katerynoslav province, Російська імперія | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Безкоштовний хостинг uCoz