Неділя, 29.03.2020, 06:51 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 25 [16]
Випуск 26 [21]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Константинова Юлія Василівна, Светлічна Ольга Олексіївна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. - C. 133-142

  Константинова Юлія Василівна
  кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики
  Маріупольський державний університет
  ujin-m@ukr.net

  Светлічна Ольга Олексіївна
  студентка СО «Магістр» спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».
  Маріупольський державний університет
  svetlichnayau1202@gmail.com

  Реалізація комплексного гендерного підходу поліції ООН у внутрішній кадровій політиці національної поліції України

  DOI 10.34079/2226-2830-2019-9-26-133-142

  [ заватажити pdf (374.53 Kb) ]

  C. 133-142

  Анотація
  Розглянуто сутність комплексного гендерного підходу поліції ООН. На основі рекомендацій щодо впровадження комплексного гендерного підходу у внутрішню кадрову політику поліція ООН в роботі з місцевою поліцією під час миротворчих місій, проведено аналіз кадрової політики Національної поліції України з цих питань.

  Ключові слова: комплексний гендерний підхід, поліція ООН, миротворча діяльність, Національна поліція України, гендерна рівність, внутрішня кадрова політика, gender mainstreaming, UN police, peacekeeping, National Police of Ukraine, gender equality, internal personnel policy

  Список використаної літератури

  1. Resolution 1325 (2000). Adopted by the Security Council at its 4213th meeting, on 31 October 2000 [Electronic resource]. – Mode of access : https://undocs.org/S/RES/1325(2000) (дата звернення: 01.03.2019).
  2. Guidelines for Integrating Gender Perspectives into the Work of United Nations Police in Peacekeeping Missions [Electronic resource] // UN DPKO/DFS, 2008. – Mode of access : https://www.resdal.org/observatorio-mujer/police-guidelines.pdf (дата звернення: 09.03.2019).
  3. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 1 квітня 2012 № 4651-VI. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 01.03.2019)
  4. Про Національну поліцію [Електронний ресурс] : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення: 01.03.2019).
  5. United Nations Police Gender Toolkit. Standardised Best Practices on Gender Mainstreaming in Peacekeeping [Electronic resource] : Handbook // United Nations Police Adviser, 2015. - First Edition. – Mode of access : http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/387374/United%20Nations%20Police%20Gender%20Toolkit%20Handbook.pdf?sequence=51&isAllowed=y (дата звернення: 09.08.2019).
  6. План заходів МВС щодо виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, Мир, Безпеки» на період до 2020 року [Електронний ресурс] : затв. наказом МВС України від 12.12.2017 №1019. – Режим доступу : http://mvs.gov.ua/upload/file/1325_plan_zahod_v_darou_04_1.12.pdf (дата звернення: 03.03.2019).
  7. Методичні рекомендації до Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року [Електронний ресурс] : затв. наказом МВС України від 12.12.2017 №1019. - Режим доступу : http://ngu.gov.ua/ua/nakaz-no1019-vid-12122017-pro-zahody-z-vykonannya-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayiny-vid (дата звернення: 09.08.2019).
  8. Система моніторингу та оцінки до Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року [Електронний ресурс] : затв. наказом МВС України від 12.12.2017 №1019. – Режим доступу : http://ngu.gov.ua/ua/nakaz-no1019-vid-12122017-pro-zahody-z-vykonannya-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayiny-vid (дата звернення: 09.08.2019).
  9. Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті Європейської стратегії України [Електронний ресурс] // Центр Разумкова. – 2016. – Режим доступу : http://razumkov.org.ua/upload/Gender-FINAL-S.pdf (дата звернення: 09.03.2019).
  10. План заходів Міністерства внутрішніх справ України з реалізації гендерної політики на період до 2021 року [Електронний ресурс] : затв. Наказом МВС України від 29.04.2019 № 330. – Режим доступу : https://mvs.gov.ua/ua/pages/4673_Rivni_prava_ta_mozhlivosti.htm (дата звернення: 09.08.2019).
  11. Формування гендерної культури в поліції Донеччини [Електронний ресурс] // Головне управління Національної поліції в Донецькій області. – Режим доступу : https://dn.npu.gov.ua/activity/ekspertna-rada-innovaczijnix-idej/proekti.html (дата звернення: 09.08.2019); Formuvannia hendernoi kultury v politsii Donechchyny [Elektronnyi resurs] // Holovne upravlinnia Natsionalnoi politsii v Donetskii oblasti. – Rezhym dostupu : https://dn.npu.gov.ua/activity/ekspertna-rada-innovaczijnix-idej/proekti.html
  12. В Національній поліції сьогодні працює майже 22% жінок – МВС [Електронний ресурс] // УНІАН. 2017. – 13 листопада. – Режим доступу : https://www.unian.ua/society/2240561-v-natspolitsiji-na-sogodni-pratsyuyut-mayje-22-jinok-mvs.html (дата звернення: 09.08.2019).
  13. Проблема гендерного паритету в органах внутрішніх справ України. Соціальний аналіз проблеми [Електронний ресурс] / за ред. К. Левченко, С. Павлиш. – Київ, 2009. – Режим доступу : https://genderindetail.org.ua/library/ukraina/problema-endernogo-paritetu-v-organah-vnutrishnih-sprav-ukraini-sotsialniy-analiz-problemi-134581.html (дата звернення: 09.08.2019).
  14. Типовий порядок проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади [Електронний ресурс] : затв. Наказом МВС України від 25.12.2015 №1631. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0050-16/paran4#n4 (дата звернення: 09.08.2019).
  15. Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України [Електронний ресурс] : затв. наказом МВС України від 09.02.2016 № 90. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0306-16 (дата звернення: 09.08.2019).
  16. Про організацію добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських [Електронний ресурс] : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25.12.2015 № 1631. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0049-16 (дата звернення: 09.08.2019).
  17. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських [Електронний ресурс] : наказ Міністерства внітрішніх справ України від 17.11.2015 № 1465. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1445-15 (дата звернення: 09.08.2019).
  18. Правила етичної поведінки поліцейських: затв. наказом МВС України від 09.11.2016 № 1179 [Електронний ресурс] : затвердж. наказом Міністерства внітрішніх справ України від 09.11.2016 № 1179. – Режим доступа : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1576-16 (дата звернення: 09.08.2019).
  19. Дисциплінарний статут Національної поліції України [Електронний ресурс] : затвердж. Законом України від 15.03.2018 № 2337-VIII. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2337-19 (дата звернення: 09.08.2019).


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Константинова Ю. В. Реалізація комплексного гендерного підходу поліції ООНу внутрішній кадровій політиці національної поліції України / Ю. В. Константинова, О. О. Светлічна // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. – С. 133-142.

  Harvard Referencing Style
  Konstantynova, Y. and Svetlichna O. 2019. The implementation of the gender mainstreaming of UN police in the internal personnel policy national police of Ukraine [Realizatsiia kompleksnoho hendernoho pidkhodu politsii OONu vnutrishnii kadrovii politytsi natsionalnoi politsii Ukrainy]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìâ, 26, s. 133-142.

  Категорія: Випуск 26 | Додав: Marina (31.01.2020)
  Переглядів: 26 | Теги: поліція ООН, internal personnel policy, UN police, миротворча діяльність, гендерна рівність, Національна поліція України, peacekeeping, внутрішня кадрова політика, комплексний гендерний підхід, gender equality, gender mainstreaming, National Police of Ukraine | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Безкоштовний хостинг uCoz