Неділя, 29.03.2020, 07:18 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 25 [16]
Випуск 26 [21]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Ганчев Олександр Іванович
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. - C. 18-27

  Ганчев Олександр Іванович
  кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та Історії України.
  Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
  Alexander_Ganchev@yahoo.com

  Особливості трансформації інституту сім’ї болгар Південної Бессарабії у другий половині ХХ ст.

  DOI 10.34079/2226-2830-2019-9-26-18-27

  [ заватажити pdf (382.59 Kb) ]

  C. 18-27

  Анотація
  У даній статті досліджуються зміни, які відбулися у болгарській сім’ї Південної Бессарабії у зв’язку з порушенням патріархального ладу та встановленням соціалістичної системи. З включенням болгарської спільноти до індустріального інформаційного радянського суспільства, залученням державних інституцій до виховання дітей, відбулася зміна напрямку інформаційної трансляції від вертикальної міжпоколінної до горизонтальної – в межах одного покоління, що призвело до неактуальності та втрати традиційного знання групи та ролі в ній третього покоління, як такого, та появи, відповідно, великого відсотку двопоколінних сімей з новим функціональними обов’язками у порівнянні з великими патріархальними сім’ями.
  Відбулися в даний період зміни і у етнічній структурі сіл. Внаслідок того, що збільшився рівень мобільності населення у зв’язку з розвитком внутрішніх міграцій із села у місто, порушилася ендогамність шлюбного кола, що призвело до появи біетничних сімей. Побудова нової соціалістичної економіки, зокрема розвиток легкої промисловості, обумовив зміну у розподілі трудового часу жінки, зокрема з її хатніх обов’язків вийшли всі ті, що були пов’язані з виготовленням домотканими. Дані зміни з однієї сторони зробили жіночу працю більш легкою, скоротивши необхідний час на домашню роботу, але при цьому збільшився її трудовий день. В такій ситуації все частіше її обов’язки починає виконувати чоловік. При цьому, чим менше він задіяний у суспільному виробництві, тим більше часу приділяє сім’ї. Видна деяка залежність розподілу праці у сім’ї в залежності від освітнього рівня чоловіка та жінки. Всі ці чинники обумовили формування нового типу соціалістичної сім’ї болгар регіону.

  Ключові слова: сім’я, сімейні взаємовідносини, соціальні ролі, міжпоколінна трансмісія, ендо/екзогамія, болгари, Південна Бессарабія, family, family relationships, social roles, intergenerational transmission, endo / exogamy, Bulgarians, Southern Bessarabia

  Список використаної літератури

  1. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства: (в связи с исследованиями Льюиса Г. Моргана) / Ф. Энгельс; пер. с нем. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. – 252 с.
  2. Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса / Ю.В. Бромлей. – 2-е изд., доп. – Москва : URSS: Изд-во ЛКИ, 2008. – 436 с..
  3. Этносоциальные аспекты изучения семьи у народов зарубежной Европы / авт.-сост. О. А. Ганцкая, С. А. Токарев, Ю. В. Бромлей и др. ; отв. ред. О. А. Ганцкая и др. – Москва : Наука, 1987. – 194 с.
  4. Галинская И. Л. Идеи в культурологии / И. Л. Галинская // Идеи в культурологии XX в. : сб. обзоров / редкол. И. Л. Галинская и др.; РАН. ИНИОН. - Москва, 2000. - С. 4-13.
  5. Максимов А. Н. Избранные труды / А. Н. Максимов; сост., авт. послесл. и коммент. О. Ю. Артемова; Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - Москва : Изд. фирма "Вост. лит.", 1997. – 541 с.
  6. Goode W. J. The family / W. J. Goode. - 2 ed. - Englewood Cliffs (N. J.) : Prentice-Hall, Cop. 1964. - XVIII, 200 с.
  7. Леви-Строс К. Структурная антропология / К. Леви-Строс; пер. с фр. под ред. и с примеч. Вяч. Вс. Иванова. – Москва : Наука, 1985. – 535 с.
  8. Becker G. S. A treatise on the family / G. S. Becker. - Cambridge (Mass.); London : Harvard univ. press, 1991. - XII, 424 с.
  9. Янкова З. А. Семья как базисная подсистема общества : автореф. дис. … доктора социологич. наук : спец. 22.00.06 / Зоя Алексеевна Янкова; Рос. ин-т культурологии. Рос. академия наук. - Москва, 1995. - 42 с.
  10. Грек И. Ф. 1812: поворотный год в истории Буджака и «задунайских переселенцев» / И. Ф Грек, Н. Д. Руссев. – Кишинев : Stratum Plus, 2011. – 142 с.
  11. Геллнер Э. Нации и национализм / Э. Геллнер; ред. и послесл. И. И. Крупника. – Москва : Прогресс, 1991. – 319 с.
  12. Verdery K. What was socialism, and what comes next / K. Verdery – Princeton : University Press, 1996. - 298 p.
  13. Семья в современном европейском обществе / Рос. акад. наук. Ин-т этнологии и антропологии; отв. ред. : М. С. Кашуба, О. А. Ганцкая. - Москва, 1996. - 270 с.
  14. Ласлетт П. Семья и домохозяйство: исторический подход / П. Ласлетт // Брачность, рождаемость, семья за три века : сб. статей / под ред. А. Г. Вишневского, И. С. Кона. – Москва : Статистика, 1979. – С. 132-157.
  15. Berkner L. K. The use and misuse of census data for the historical analysis of family structure / L. K. Berkner // Journal of interdisciplinary history. – 1975. - Vol. 5, № 4 : The History of the Family, II. - Р. 721-738.
  16. Kassabova-Dintcheva А. Migration und familie. Familienforschung und politik (Am Beispiel Bulgariens) / А. Kassabova-Dintcheva. – Sofia : Variant 2000, 2002. – 215с.
  17. Особистий архів О. І. Ганчева, фонд : Полевые материалы, собранные в болгарских селах Южной Бессарабии, 2004-2010 гг.
  18. Вишневский А. Г. Воспроизводство населения и общество : История, современность, взгляд в будущее / А. Г. Вишневский. – Москва : Финансы и статистика, 1982. - 287 с.
  19. Макавеева Л. А. Българското семейство: (Етно-социални аспекти) / Л. А. Макавеева. – София : Изд-во на Бълг. акад. на науките, 1991. – 227 с.
  20. Болгарскiя колонiи въ Россiи (Таврическая, Херсонская и Бесарабская губернiи) / Н. С. Державин. – София : Мартилен, 1914. – 256 с.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Ганчев О. І. Особливості трансформації інституту сім’ї болгар Південної Бессарабії у другий половині ХХ ст. / О. І. Ганчев // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. – С. 18-27.

  Harvard Referencing Style
  Ganchev, A. 2019. Special features of bulgarian family institution and its transformation in the Southern Bessarabia in the second half of XX century [Osoblyvosti transformatsii instytutu simi bolhar Pivdennoi Bessarabii u druhyi polovyni ХХ st. ]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìâ, 26, s. 18-27.

  Категорія: Випуск 26 | Додав: Marina (02.02.2020)
  Переглядів: 37 | Теги: болгари, Південна Бессарабія, сімейні взаємовідносини, Сім’я, Southern Bessarabia, endo / exogamy, Bulgarians, family relationships, соціальні ролі, ендо/екзогамія, міжпоколінна трансмісія, Family, intergenerational transmission, social roles | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Безкоштовний хостинг uCoz