Неділя, 29.03.2020, 08:50 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 25 [16]
Випуск 26 [21]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Дорош Леся Олексіївна, Штепа Поліна Вадимівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. - C. 99-107

  Дорош Леся Олексіївна
  кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин.
  Національний університет «Львівська політехніка».
  lesia.o.dorosh@lpnu.ua

  Штепа Поліна Вадимівна
  студентка 1 курсу магістратури за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».
  Національний університет «Львівська політехніка».
  shtepapolina@gmail.com

  Євроантлантична та євроінтеграція як зовнішньополітична безпекова стратегія нейтральних держав Європи

  DOI 10.34079/2226-2830-2019-9-26-99-107

  [ заватажити pdf (373.8 Kb) ]

  C. 99-107

  Анотація
  Проаналізовано особливості реалізації зовнішньополітичних стратегій нейтралітету та позаблоковості держав Європи (Швейцарія, Австрія, Швеція, Фінляндія та Ірландія). З’ясовано, що для забезпечення своїх національних інтересів та безпеки, європейські нейтральні держави поступаються деякими принципами свого нейтрального статусу. Наголошено, що сучасний нейтралітет європейських держав трансформувався під впливом інтеграційних процесів, що зумовило відходження практичного втілення концепції від її класичного розуміння.

  Ключові слова: нейтралітет, позаблоковість, інтеграція, Швейцарія, Австрія, Швеція, Фінляндія, Ірландія, neutrality, non-alignment, integration, Switzerland, Austria, Sweden, Finland, Ireland

  Список використаної літератури

  1. Бараш Ю. Н. Європейський нейтралітет і невизначеність України / Ю. Н. Бараш, О.І. Їжак, Г. І. Мерніков; під ред. А. І. Шевцова. – Дніпропетровськ : ДФ НІСД, 2002. – 166 с.
  2. Бурухина Е. Н. Политика безопасности и обороны Финляндии в отношении ЕС, НАТО, ПРМ и стран Северной Европы в ХХІ веке / Е. Н. Бурухина, Н. В. Ковалевская // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2016. – Т. 8, № 6/1. – С. 51-55.
  3. Вплив політики нейтралітету європейських нейтральних країн на трансформацію завдань військового співробітництва їх збройних сил / І. А. Рудніцький, П. М. Грицай, Л.С. Голопатюк, А. О. Горбатюк // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України. – 2013. – № 1. – С. 82-89.
  4. Государства Альпийского региона и страны Бенилюкс в меняющейся Европе / под ред. В. Я. Швейцера. – Москва : Весь мир, 2009. – 544 с.
  5. Дирда А. О. Особливості формування нейтралітету у зовнішній політиці європейських країн [Електронний ресурс] / А. О. Дирда // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2015. – Вип. 125, Ч. 1. – С. 53-66. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/2659/2363
  6. Дирда А. О. Фінська політика нейтралітету: новий етап у зовнішній політиці чи еволюція «фінляндизації» [Електронний ресурс] / А. О. Дирда // Міжнародні відносини Серія "Політичні науки". – 2017. - № 14. - Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/viewFile/3064/2752
  7. Ерднієва О. В. Принцип нейтралітету в зовнішній політиці Швейцарії / О. В. Ерднієва // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Історія. - 2014. - Т. 241, Вип. 229. - С. 74-79.
  8. Коломієць О. Безпекова парадигма Скандинавського нейтралітету: на прикладі Фінляндії та Швеції / О. Коломієць // Проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – 2012. – № 6. – С. 81–98.
  9. Мальчикова В. PESCO как элемент евроатлантической безопасности [Электронный ресурс] / В. Мальчикова // Военно-политическая аналитика. – 2018. – 17 апреля. - Режим доступа : http://vpoanalytics.com/2018/04/17/pesco-kak-element-evroatlanticheskoj-bezopasnosti/
  10. Мельник О. Нейтралітет у євроатлантичному вимірі: історія і сучасність / О. Мельник, В. Клименко // Національна безпека і оборона. – 2012. – № 2-3. – С. 38-44.
  11. Райхель Ю. Путін у прольоті: як Європа зміцнює оборону [Електронний ресурс] / Ю. Райхель // Politeka. – Режим доступу : https://politeka.net/ua/reading/539518-putin-v-prolete-kak-evropa-ukreplyaet-oboronu/
  12. Русанов М. С. Нейтралитет Австрии в контексте сотрудничества с международными организациями / М. С. Русанов, Н. В. Шарапова // Вестник Московского университета МВД России. – 2015. – № 11. – С. 176-181.
  13. Annex Security and Defence Doctrine, Analysis, Draft Expert report as of 23 January 2001 [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.bundesheer.at/suche/index.php?q=ANNEX+SECURITY+AND+DEFENCE+DOCTRINE+Analysis+Draft+Expert+Report&search=
  14. Department of Defence of Ireland [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.defence.ie/
  15. Neutrality and non-alignment in Europe today [Electronic resource] / ed. by H. Ojanen. – Espoo: The Finnish Institute of International Affairs, 2003. – 71 p. – Mode of access : https://www.files.ethz.ch/isn/10696/fiia_neutrality.pdf
  16. Nordic Defence Cooperation [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.nordefco.org/
  17. Wiegold T. Vollzugsmeldung: PESCO, mehr Zusammenarbeit in der Verteidigung, in Kraft (Update) [Electronic resource] / T. Wiegold // Augen geradeaus! – Mode of access : https://augengeradeaus.net/2017/12/vollzugsmeldung-pesco-mehr-zusammenarbeit-in-der-verteidigung-in-kraft/


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Дорош Л. О. Євроантлантична та євроінтеграція як зовнішньополітична безпекова стратегія нейтральних держав Європи / Л. О. Дорош, П. В. Штепа // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. – С. 99-107.

  Harvard Referencing Style
  Dorosh, L. and Shtepa, P. 2019. Euro-atlantic and european integration as a foreign policy security strategy of neutral states of Europe [Yevroantlantychna ta yevrointehratsiia yak zovnishnopolitychna bezpekova stratehiia neitralnykh derzhav Yevropy]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìâ, 26, s. 99-107.

  Категорія: Випуск 26 | Додав: Marina (01.02.2020)
  Переглядів: 25 | Теги: позаблоковість, Швеція, non-alignment, Ірландія, Switzerland, Інтеграція, Швейцарія, Finland, neutrality, integration, Австрія, Austria, Фінляндія, ireland, Sweden, нейтралітет | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Безкоштовний хостинг uCoz