Неділя, 16.06.2024, 21:24 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 27 [17]
Випуск 28-29 [29]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Ільницька Уляна Вікторівна, Коваль Діана Ярославівна
  Вісник Маріупольського державного університету – Сер. : Історія. Політологія. – 2020. – Вип. 28-29. – С. 1-289.

  Ільницька Уляна Вікторівна
  кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин
  Національний університет «Львівська політехніка»
  [email protected]

  Коваль Діана Ярославівна
  магістр спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
  Національний університет «Львівська політехніка»

  Злочини проти людства як виклик міжнародній стабільності й безпеці: інституційно-правові механізми боротьби та протидії

  DOI 10.34079/2226-2830-2020-10-28-29-200-211

  [ заватажити pdf ]

  С. 200-211

  Анотація
  Досліджено концептуальні засади та теоретико-методологічні підходи до визначення поняття злочинів проти людства як виклику міжнародній стабільності та безпеки; охарактеризовано основні різновиди злочинів проти людства у системі міжнародних відносин; здійснено комплексний аналіз основних форм та особливостей міжнародної співпраці для боротьби та попередження злочинів проти людства; досліджено інституційно-правові механізми протидії злочинам проти людства та проаналізовано діяльність міжнародних урядових та неурядових організацій у боротьбі із злочинними діями; висвітлено основні міжнародні політичні та соціально-економічні санкції та превентивні заходи безпеки.

  Ключові слова: злочини проти людства, статут, міжнародна стабільність та безпека; інституційно-правові механізми протидії злочинам проти людства; форми та методи боротьби із злочинами проти людства; міжнародне співтовариство та міжнародні організації у протидії злочинним діям; міжнародні трибунали та суди; урядові та неурядові міжнародні організації; crimes against humanity, international stability and security; institutional and legal mechanisms of counteraction to crimes against humanity; forms and methods of combating crimes against humanity; international community and international organizations in combating crimes against humanity; international tribunals and courts; international governmental and non-governmental organizations

  Бібліографічний список

  Жукорська, Я.М. та Дранчук, Л.М., 2016. Міжнародні злочини: правова природа та проблеми класифікації. Право і суспільство, 3(2), с.149–154.

  Новик, Н., 2015. Злочини проти людяності під час Євромайдану. Права Людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи, [онлайн] 22 лютого. Доступно: <http://khpg.org/index.php?id=1424558920> (Дата звернення 20 вересня 2020).

  Організація Об'єднаних Націй, 1966. Резолюція 1158 (XLI) Економічної та Соціальної Ради ООН "Питання про покарання військових злочинців та осіб, що здійснили злочини проти людства". Верховна Рада України. [онлайн] Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_800> (Дата звернення 20 вересня 2020).

  Рада Європи, 1974. Європейська конвенція про незастосування строків давності до злочинів проти людяності та воєнних злочинів. Верховна Рада України. [онлайн] Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_125> (Дата звернення 20 вересня 2020).

  Радова, О.О., 2010. Злочини проти людяності як підстава міжнародної кримінальної відповідальності індивіда. В: Національний університет "Одеська юридична академія", 2010. Міжнародні читання присвячені пам’яті професора Імператорського Новоросійського університету П.Є. Казанського: Матеріали Міжнародної конференції. Одеса, 22-23 жовтня 2010 р. Одеса: Фенікс, c.204–206.

  Римский статут международного уголовного суда, 2002. [oнлайн] Доступно: <https://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf> (Дата обращения 10 сентября 2020).

  Торош, С.О., 2015a. Злочини проти людства та правові механізми їх врегулювання. В: Національний університет "Львівська політехніка", 2015. Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід: матеріали першої науково-практичної конференції, м. Львів 30 квітня 2015 р. Львів, с.134–139.

  Торош, С.О., 2015b. Нормативно-правовий механізм врегулювання злочинів проти людства: історико-теоретичний аспект. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки, 827, c.258–264.

  Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, and Charter of the International Military Tribunal, 82 U.N.T.S. 280, entered into force Aug. 8, 1945. University of Minnesota: Human Rights Library. [online] Available at: <http://hrlibrary.umn.edu/instree/1945a.htm> (Accessed 20 September 2020).

  Bassiouni, M.Ch., 1999. Crimes Against Humanity in International Criminal Law. 2nd ed. London: Kluwer Law International.

  Bassiouni, M.Ch., 2011. Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application. Cambridge: Cambridge University Press.

  Boot, M., 2002. Genocide, crimes against humanity, war crimes : nullem crimen sine lege and the subject matter jurisdiction of the International Criminal Court. Antwerpen: Intersentia.

  Lingen, K. von, 2014. Defining Crimes Against Humanity: The Contribution of the United Nations War Crimes Commission to International Criminal Law, 1944–1947. In: M. Bergsmo, Cheah Wui Ling and Yi Ping, eds, 2014. Historical Origins of International Criminal Law, Vol.1, pp.475–505.

  Organization for Security and Co-operation in Europe, 2011. OSCE work on war crimes, [online] 30 May. Available at: <https://www.osce.org/odihr/106533> (Accessed 20 September 2020).

  Roberts, C., 2017. On the definition of crimes against humanity and other widespread or systematic human rights violations. University of Pennsylvania Journal of Law and Social Change, 20(1), pp.1-28.

  Yassen, A.O., 2017. International Cooperation: From the ICTY and ICTR to the ICC. Journal of Polytechnic, 7(1), pp.1-41.

  Zalaquett, J., 2010. The Emergence of «Disappearances» as a Normative Issue. In: C.B. Walling and S. Waltz, eds, 2011. Proceedings of a Research Workshop Gerald R. Ford School of Public Policy University of Michigan, October 2010. [online] Available at: <http://humanrightshistory.umich.edu/files/2012/07/Zalquette.pdf> (Accessed 20 September 2020).


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Ільницька У. В. Злочини проти людства як виклик міжнародній стабільності й безпеці: інституційно-правові механізми боротьби та протидії / У. В. Ільницька,Д. Я. Коваль // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2020. – Вип. 28-29. – С. 200-211.

  Harvard Referencing Style
  Ilnytska, U., 2020. Zlochyny proty liudstva yak vyklyk mizhnarodnii stabilnosti y bezpetsi: instytutsiino-pravovi mekhanizmy borotby ta protydii [Сrimes against humanity as a challenge to international stability and security: institutional and legal mechanisms of struggle and counteraction]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu, Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìââ, 28-29, p.200-211.

  Категорія: Випуск 28-29 | Додав: Admin (21.11.2020)
  Переглядів: 411 | Теги: статут, міжнародна стабільність та безпека , злочини проти людства | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2024

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  Безкоштовний хостинг uCoz