Понеділок, 22.04.2024, 14:16 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Політика журналу щодо електронного резервного копіювання | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Політика журналу щодо електронного резервного копіювання
Меню сайту
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Політика журналу щодо електронного резервного копіювання (доступ до архіву)  Повні тексти творів зберігаються на офіційному сайті наукового видання «Вісник МДУ. Серія: Історія. Політологія)» у відповідних розділах на безстроковій основі, що відповідає стандартам зберігання цифрових даних. Увесь вміст знаходиться у вільному доступі, безплатному для невизначеного кола осіб.

  Окрім цього уся наявна інформація знаходиться у відкритому доступі в Електронному архіві наукових періодичних видань України «Наукова періодика України» (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vmdu), а також в Електронному інституційному репозитарії Маріупольського державного університету (http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/12).


  Політика журналу щодо доступу до архіву видання та збереження доступу до змісту журналу у разі припинення виходу випусків журналу


  Метою резервного копіювання є запобігання втраті інформації при збоях обладнання, програмного забезпечення, у критичних та кризових ситуаціях тощо.

  Резервному копіюванню підлягає інформація наступних основних категорій:
  - PDF опублікованих статей;
  - інформація про літературні посилання на статтю в системі DOI.

  Уся наявна інформація знаходиться у відкритому доступі в Електронному архіві наукових періодичних видань України «Наукова періодика України» (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vmdu), а також в Електронному інституційному репозитарії Маріупольського державного університету (http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/12).


  Політика журналу щодо відкликання публікацій


  Ретракція (відкликання статті) використовується журналом «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія» для попередження читачів про випадки дублювальних публікацій (коли автори представляють одні й ті самі дані в декількох публікаціях), плагіату, надання невірогідних даних, приховування конфлікту інтересів, які могли вплинути на інтерпретацію даних або рекомендації щодо їх використання. У разі відкликанні наукової статті видання «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія» буде дотримуватись правил та принципів Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics – COPE).


  Політика журналу щодо відкритого доступу до наукових публікацій


  Редакційна колегія підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій, дотримуючись принципів вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Це означає, що спосіб доступу до змісту видання в цілому та до його окремих статей – безоплатний, редакція не потребує передплати або плати за перегляд окремих публікацій. Стаття, в разі прийняття її до опублікування, після виходу з друку, розміщується у відкритому доступі, при цьому авторські права зберігаються за авторами. Під «відкритим доступом» ми маємо на увазі вільний доступ до наукової інформації через публічний Інтернет, та право кожного користувача читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, роздруковувати, шукати або робити посилання на повнотекстові статті авторів нашого видання. Єдиним обмеженням на відтворення та розповсюдження та єдиною умовою копірайту в цій галузі є обов'язкове посилання на ім'я автора статті та назву нашого журналу при використанні наукової роботи та її цитуванні.

  Copyright МДУ © 2024

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  Безкоштовний хостинг uCoz