Friday, 01.07.2022, 22:36 | RSS | Вітаю Вас Guest
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 30 [17]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Трофименко Анастасія Вікторівна

  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2021. – Вип. 30. – С. 1-170.

  Трофименко Анастасія Вікторівна
  кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики.
  Маріупольський державний університет.
  anastasia.v.trofimenko@gmail.com

  Колабораціонізм в Україні в умовах російської агресії: проблема правового визначення

  DOI 10.34079/2226-2830-2021-11-30-7-159-170

  [ заватажити pdf ]

  С. 159-170

  Анотація
  Стаття присвячена проблемі правового визначення колабораціонізму в Україні в умовах російської агресії. Автор розглянув основні концептуальні підходи до визначення поняття «колабораціонізм», акцентувавши на необхідності відділення свідомої корисливої співпраці з ворогом від вимушеної. Встановлено визначення колабораціонізму в українському законодавстві, зокрема його ототожнення з державною зрадою. Досліджено процес пошуку шляхів законодавчого оформлення та криміналізації колабораціонізму через аналіз основних положень законопроєктів, поданих на розгляд Верховної Ради України з 2017 року.

  Ключові слова: колабораціонізм, колаборант, державна зрада, російська агресія, тимчасово окуповані території, collaborationism, collaborator, high treason, Russian aggression, temporarily occupied territories.

  Бібліографічний список


  Гончаренко, О., 2019. Проблеми інституційного визначення терміна колабораціонізму, його видів та ознак у сучасній вітчизняній історіографії. Військово-історичний меридіан, [онлайн] 1(23), с.5-24. Доступно: <https://vim.gov.ua/pages/_journal_files/23.05.2019/pdf/full.pdf> [Дата звернення 15 лютого 2021].

  Грицак, Я., 1996. Нариси історії України: формування модерної української нації XIX-XX ст. Київ: Генеза.

  Дерейко, І.І., 2007. Колабораціонізм, поняття. В: В.М. Литвин, ред. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, Т.4: Ка-Ком, с.440-441.

  Кримінальний кодекс України, 2001. Верховна Рада України. [онлайн] Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> [Дата звернення 12 лютого 2021].

  Курапцева, М., 2017. Законопроекти проти «колаборантів»: відповідальність – чи кара «наосліп»? Коаліція «Справедливість заради миру на Донбасі». [онлайн] Доступно: <https://jfp.org.ua/blog/blog/blog_articles/23> [Дата звернення 12 лютого 2021].

  Луньова, А., 2021. Ми проти появи у законодавстві терміну “колабораціонізм” - правозахисниця Луньова. Центр прав людини ZMINA, [онлайн] 3 квітня. Доступно: <https://zmina.ua/media/my-proty-poyavy-u-zakonodavstvi-terminu-kolaboraczionizm-pravozahysnyczya-lunova> [Дата звернення 4 травня 2021].

  Організація Об'єднаних Націй, 1949. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими. Верховна Рада України. [онлайн] Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text> [Дата звернення 12 лютого 2021].

  Письменський, Є.О., 2016. Кримінально-правова політика України із забезпечення охорони національної безпеки в умовах гібридної війни. В: Т.І. Созанський, уклад. Правова реформа у сфері кримінальної юстиції: ключові параметри та прогноз подальшого розвитку: IІ Львівський форум кримінальної юстиції, м. Львів, 23-24 вересня 2016 р. Київ : ВАІТЕ, с.159 – 165.

  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність), 2021. Верховна Рада України. [онлайн] Доступно: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71220> [Дата звернення 22 березня 2021].

  Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України (щодо кримінальної відповідальності за адміністративне, економічне, військове, політичне, військово-політичне та інше співробітництво з державою-агресором - колабораціонізм), 2021. Верховна Рада України. [онлайн] Доступно: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71206> [Дата звернення 22 березня 2021].

  Проект Закону про заборону колабораціонізму, 2017. Верховна Рада України. [онлайн] Доступно: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61312> [Дата звернення 12 лютого 2021].

  Проект Закону про захист української державності від проявів колабораціонізму, 2017. Верховна Рада України. [онлайн] Доступно: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63192> [Дата звернення 12 лютого 2021].

  Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм), 2019. Верховна Рада України. [онлайн] Доступно: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67568> [Дата звернення 12 лютого 2021].

  Проект Закону України про встановлення справедливості та покарання винних у воєнних злочинах по подіям на території Донецької та Луганської областей, 2017. Верховна Рада України. [онлайн] Доступно: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63278> [Дата звернення 12 лютого 2021].

  Романько, О.В., 2014. Крым в период немецкой оккупации. Национальные отношения, коллаборационизм и партизанское движение. 1941–1944. Москва: Центрполиграф.

  Рубащенко, М.А., 2016. Кримінальна відповідальність за колабораціонізм за чинним КК України. В: В.Я. Тацій, ред. Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 12–13 жовтня 2016 р. Харків: Право, с.328-331.

  Цибуленко, Є. та Тетера, І., 2020. Міжнародно-правова кваліфікація окупації Донбасу. Псевдодержави і колабораціонізм на цій території. Право України, 11, с.65-79. DOI: 10.33498/louu-2020-11-065

  Шайкан, В., 2005. Колабораціонізм в Україні у роки Другої світової війни: причин виникнення, особливості, масштаби. В: В.М. Воронін, ред. Друга світова війна і доля народів України: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 23-24 червня 2005 р. Київ: Сфера, сс.44-51.

  Darcy, S., 2019. Coming to Terms with Wartime Collaboration: Post-Conflict Processes & Legal Challenges. Brooklyn Journal of International Law, [online] 45(1). Available at: <https://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1944&context=bjil> [Accessed 12 February 2021].

  Kocher, M., Lawrence, A. and Monteiro, N., 2018. Nationalism, Collaboration, and Resistance: France under Nazi Occupation. International Security, 43(2), pp.117-150.  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Трофименко А. В. Колабораціонізм в Україні в умовах російської агресії: проблема правового визначення / А. В. Трофименко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Історія. Політологія. – 2021. – Вип. 30. – С. 159-170.

  Harvard Referencing Style
  Trofymenko, A., 2021. Kolaboratsionizm v Ukraini v umovakh rosiiskoi ahresii: problema pravovoho vyznachennia [Collaborationism in Ukraine in the context of russian aggression: the problem of legal definition]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ, polìtologìâ, 30, pp.159-170.

  Категорія: Випуск 30 | Додав: Moder (10.06.2021)
  Переглядів: 23 | Теги: high treason, Collaborator, колаборант, колабораціонізм, державна зрада, temporarily occupied territories., Russian aggression, тимчасово окуповані території, російська агресія, collaborationism | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2022

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Free web hostinguCoz