Friday, 27.05.2022, 21:41 | RSS | Вітаю Вас Guest
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 30 [17]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Срібняк Ігор Володимирович, Палієнко Марина Геннадіївна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2021. – Вип. 30. – С. 1-170.

  Срібняк Ігор Володимирович
  доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету.
  Київський університет імені Бориса Грінченка.
  i.sribniak@kubg.edu.ua

  Палієнко Марина Геннадіївна
  доктор історичних наук, професор, завідувачка кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки.
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
  mpaliienko@gmail.com

  Таборова «жива» газета «Промінь» як джерело для реконструкції особливостей життя і повсякдення інтернованих вояків армії УНР у Стшалково, Польща (перша половина1922 р.)

  DOI 10.34079/2226-2830-2021-11-30-7-69-81

  [ заватажити pdf ]

  С. 69-81

  Анотація
  В статті проаналізовано джерельний потенціал матеріалів таборової «живої» газети «Промінь», яка з моменту свого заснування стала справжнім літописцем табору, бо опубліковані на її шпальтах матеріали містили значний обсяг інформації про життя та повсякдення інтернованих вояків-українців у Стшалкові. Здебільшого такі матеріали розміщувались у рубриці «Таборове життя», і їх вивчення дозволяє отримати цінний фактаж про особливості побуту таборян, їх основні заняття та дозвілля. Разом з тим в газеті публікувались критичні статті, які торкались багатьох гострих проблем перебування інтернованих частин Армії УНР у таборі Стшалково.
  Протягом усього часу свого видання газета справляла потужний вплив на процес формування світогляду таборян, заохочуючи їх до участі у збірках коштів на різні значущі громадсько-соціальні потреби. Така позиція редколегії часопису забезпечила йому моральну підтримку з боку більшості інтернованого вояцтва, для якого вихід кожного числа газети ставав подією у невеселому таборовому житті. Попри всі труднощі таборової ізоляції, редколегія знаходила можливості для отримання новинної і суспільно значущої інформації та її уміщення на сторінках «Променя», послідовно обстоюючи при цьому національно-державницькі ідеали УНР.

  Ключові слова: часопис «Промінь», інтерновані вояки-українці, табір Стшалково, Армія УНР, Польща, magazine «Ray», interned Ukrainian soldiers, Strzalkowo camp, of the Ukrainian People's Republic, Poland.

  Бібліографічний список
  Від редакції, 1922а. Промінь. Стрілково (Стшалково), 19 лютого, 32 (посторінкова пагінація відсутня).

  Від редакції, 1922b. Промінь. Стрілково (Стшалково), 30 квітня, 40 (посторінкова пагінація відсутня).

  Вішка, О., 2002. Преса української еміграції у Польщі 1920-1939: історико-бібліографічне дослідження. Львів: Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України.

  Голубнича-Шленчак, Ю., 2018. «В єднанні наша сила і усвідомлення перемоги…»: особливості та умови видання часопису «Промінь» у таборах Ланцут-Стшалково (1921-1922 рр.). Драгоманівські історичні студії, 4(8), с.181-187.

  Д-ко, М., 1922. Дещо про мову Промінь. Стрілково (Стшалково), 9 квітня, 37 (посторінкова пагінація відсутня).

  Духова оркестра, 1922. Промінь. Стрілково (Стшалково), 6 січня, 29 (посторінкова пагінація відсутня).

  Дячук-Дяченко, М., 1922а. Таборове життя Промінь. Стрілково (Стшалково), 23 квітня, 39 (посторінкова пагінація відсутня).

  Дячук-Дяченко, М., 1922b. Хто ми? Промінь. Стрілково (Стшалково), 14 травня, 42 (посторінкова пагінація відсутня).

  Живчук, К., 1922. Старшина Української армії його права й престиж Промінь. Стрілково (Стшалково), 5 лютого, 31 (посторінкова пагінація відсутня).

  Зміст, 1922. Промінь. Стрілково (Стшалково), 10 березня, 33 (посторінкова пагінація відсутня).

  Левченко, С., 1922. 19 лютого 1922 року Промінь. Стрілково (Стшалково), 19 лютого, 32 (посторінкова пагінація відсутня).

  Мельник, І., 1922. З таборового життя Промінь. Стрілково (Стшалково), 15 січня, 30 (посторінкова пагінація відсутня).

  Моренець, В., уклад. 2018. Армія за дротами. Кам’янець-Подільський.

  Некрольог, 1922 Промінь. Стрілково (Стшалково), 28 травня, 44 (посторінкова пагінація відсутня).

  Передова, 1922а Промінь. Стрілково (Стшалково), 14 травня, 42 (посторінкова пагінація відсутня).

  Передова, 1922b Промінь. Стрілково (Стшалково), 16 липня, б.н. (посторінкова пагінація відсутня).

  Промінь, 1922а. Стрілково (Стшалково), 5 лютого, 31 (посторінкова пагінація відсутня).

  Промінь, 1922b. Стрілково (Стшалково), 30 квітня, 40 (посторінкова пагінація відсутня).

  Промінь, 1922с. Стрілково (Стшалково), 23 травня, 43 (посторінкова пагінація відсутня).

  Рецензія на струнну оркестру, 1922. Промінь. Стрілково (Стшалково), 6 січня, 29 (посторінкова пагінація відсутня).

  Сидоренко, Н., 2000. Національно-духовне самоствердження, у 3-х ч. Київ, Ч.2: Преса інтернованих українців та цивільної еміграції (Чехія, Польща, Румунія, Єгипет, 1919-1924), с.92-97.

  Срібняк, І., 1997. Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румунії (1921-1924 рр.). Київ-Філядельфія: Видавництво імені Олени Теліги.

  Срібняк, І., 2017. Інтерновані вояки Армії УНР у таборі Стшалково, Польща (друга половина 1921 – початок 1922 рр.): моральний стан та умови перебування. Проблеми всесвітньої історії, 2(4), с.182-195. https://doi.org/10.46869/2707-6776-2017-4-13

  Срібняк, І., 2018a. Національно-патріотична та спортивно-оздоровча мобілізація вояцтва у таборі інтернованих Військ УНР Стшалково (Польща) у 1921-1922 рр.: форми і методи. Ідеологія і політика, 2(10), с.131-146.

  Срібняк, І., 2018b. «Несемо ми хрест… в терновім вінку колючих дротів…» (інтерновані вояки-українці в таборі Стшалково, Польща у 1922-1923 рр.) Київські історичні студії, 1, с.33-43. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2018.1.3343

  Срібняк, І., 2020а. Військово-фахова та загальна освіта інтернованого вояцтва Армії УНР в таборі Стшалково, Польща (серпень 1921 – 1922 рр.): особливості проведення. Європейські історичні студії, 16, с.155-169. https://doi.org/10.17721/2524-048X.2020.16.12

  Срібняк, І., 2020b. Український аматорський театр у таборі інтернованих Військ УНР Стшалково, Польща, очима театральних критиків, серпень 1921 – липень 1922 рр. (за матеріалами часопису «Промінь»). Синопсис: текст, контекст, медіа, 26(2), с.48-60. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2020.2.5

  Таборове життя, 1922. Промінь. Стрілково (Стшалково), 12 березня, 34 (посторінкова пагінація відсутня).

  Таборовий хор, 1922. Промінь. Стрілково (Стшалково), 19 березня, 35 (посторінкова пагінація відсутня).

  Хор, 1922. Промінь. Стрілково (Стшалково), 6 січня, 29 (посторінкова пагінація відсутня).

  Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО України), ф.3524/1/8/450, 450-451, 551 (Таборовий журнал «Промінь» за 1922 р., № 28-45)

  Czerniak, B. і Czerniak, R.M., 2013. Obóz jeńców wojennych i internowanych pod Strzałkowem 1914-1918, 1919-1924. Strzałkowo.

  Karpus, Z., 1997. Jeńcy і іnternowanі rosyjscy і ukraіńscy na terenіe Polskі w latach 1918-1924. Toruń.

  Wiszka, E., 2001. Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce 1920-1939. Toruń.

  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Срібняк І. В. Таборова «жива» газета «Промінь» як джерело для реконструкції особливостей життя і повсякдення інтернованих вояків армії УНР у Стшалково, Польща (перша половина1922 р.) / І. В. Срібняк, М. Г. Палієнко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Історія. Політологія. – 2021. – Вип. 30. – С. 69-81.

  Harvard Referencing Style
  Sribnyak, I. and Paliienko, M., 2021. Taborova «zhyva» hazeta «Promin» yak dzherelo dlia rekonstruktsii osoblyvostei zhyttia i povsiakdennia internovanykh voiakiv armii UNR u Stshalkovo, Polshcha (persha polovyna1922 r.) [Camp «live» newspaper «Ray» as a source for the reconstruction of the peculiarities of life and the daily life of interned soldiers of the UPR army in Strzalkowo, Poland (first half of 1922)]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ, polìtologìâ, 30, pp.69-81.

  Категорія: Випуск 30 | Додав: Visnyk (12.06.2021)
  Переглядів: 15 | Теги: Strzalkowo camp, interned Ukrainian soldiers, табір Стшалково, часопис «Промінь», Poland., of the Ukrainian People's Republic, Армія УНР, magazine «Ray», Польща, інтерновані вояки-українці | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2022

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Free web hostinguCoz