Friday, 27.05.2022, 21:26 | RSS | Вітаю Вас Guest
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 30 [17]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Бутенко Вікторія Петрівна

  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2021. – Вип. 30. – С. 19-28.

  Бутенко Вікторія Петрівна
  Аспірантка.
  Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
  ms.victoria.butenko@gmail.com
  DOI 10.34079/2226-2830-2021-11-30-19-28

  [ заватажити pdf ]

  С. 19-28

  Анотація
  В статті осмислюється виняткове значення поняття «просопографія», методів просопографії, просопографічних досліджень, зокрема просопографічного портрету в історико-культурному знанні, а саме - українській парковій культурі. Акцентується увага на важливості осмислення історичних постатей, родин, їх діяльності на території українських земель, посилюється значення просопографічних досліджень за допомогою яких відстежуються історичні, політичні, соціальні, культурні ролі та події. Теоретично осмислюється функціонал історичної пам’яті, культурної зокрема, як важливого історико-організаційного процесу. На прикладі просопографічних досліджень родини Потоцьких доведено їх виняткове історико-культурне значення у становленні української паркової культури. Фактологічно доведено актуальність просопографічних досліджень при формуванні сучасних стратегій культуротворчого розвитку українських міст та територійв їх локальному й глобальному вимірах.

  Ключові слова: просопографія, метод просопографії, просопографічні дослідження, просопографічний портрет, історична пам'ять,історико-культурна спадщина, паркова культура, prosopography, prosopography method, prosopographic studies, prosopographic portrait, historical memory, historical and cultural heritage, park culture.

  Бібліографічний список

  Бараненко, С.М., 2018. Історико-біографічні та просопографічні дослідження дворянства у сучасній українській історіографії. Гілея: науковий вісник, 128, с.87-90.

  Бондар, О.І., упоряд. 2019. Архітектурні візерунки маловідомих палаців. Село Печера: великі трагедії маленького села та трохи про кохання… Ч.IІ. Репозитарий Винницкого Национального Технического Университета. [онлайн] Доступно: <http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24553> [Дата звернення 04 березня 2021].

  Гончаренко, С.А., 2017. Просопография: история становления и развития метода. Журнал Белорусского государственного университета. История, 3, c.94-100.

  Гончаров, О. та Роїк, Ю., 2017. Перспективи використання історико-культурних пам’яток регіонів України в туристичній галузі (на прикладі культурної спадщини міста Немирова Вінницької області). Етнічна історія народів Європи, 52, c.67–71.

  Гураль, О.В., 2014. Джерельна база просопографічного портрета родини Старицьких (40-і рр. XIX ст. - поч. XXI ст.). Кандидат наук. Автореферат. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Київ.

  Ковтун, Н., 2011. Історична пам'ять у контексті становлення національної ідентичності. B: ЖДУ імені Івана Франка. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: матеріали III Міжнародної науково-теоретичної конференції, м. Житомир, 19-20 травня 2011 р. Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка, с.133-135.

  Копієвська, О.Р., 2015. Паркова індустрія. Київ: НАКККіМ.

  Косенко, І.С., 2003. "Софіївка" як прообраз французьких пейзажних парків другої половини XVIII століття. Інтродукція рослин, 17(1-2), c.142-148. https://doi.org/10.5281/zenodo.3253318

  Кривошея, І., 2012. Рецепція культурного життя Умані в мемуарній літературі: доба польських аристократів Потоцьких (1726–1832 рр.). Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки, 9, c.199-208.

  Лобко, О., 2001. Історія родинних архівів графів Потоцьких, Строганових, князів Щербатових на Поділлі. Магістеріум, 7: Історичні студії, c.70-73.

  Молодецкий, А.Е., Васильєва, Л.Д., Навроцька, К.С. та Пташник, А.О., 2010. Фортифікаційні та палацово-паркові культурні ландшафти як кандидати до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія: Географія, 21, c.183-188.

  Пінчук, А.С., 2006. Методичні засади висвітлення історичних постатей у шкільних курсах історії (30 – 80-ті рр. XX ст.). Кандидат наук. Автореферат. Інститут педагогіки АПН України. Київ.

  Ситник, О.І. та Слободянюк, Ю.В., 2015. Проблеми й перспективи розвитку туризму та рекреації на річці Південний Буг у межах Немирівського району Вінницької області. В: Львівський національний університет ім. І. Франка. Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи: матеріали доповідей Всеукраїнської наукової конференції, м. Львів, 14-16 травня 2015 р. Львів, с.130-136.

  Томазов, В.В., 2012. Просопографія. В: В.В. Литвин, ред. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, Т.9, с.40-41.

  Трегуб, О., 2008. Історична пам'ять як засіб мобілізації національної свідомості. Маґістеріум, 31: Політичні студії, c.25-29.

  Чубіна, Т.Д., 2013. Рід Потоцьких в Україні (Тульчинська лінія): стан наукової розробки проблеми. Чорноморський літопис, 8, c.89-105.

  Чубіна, Т.Д., 2014. Перлина садово-паркового мистецтва дендрологічний парк "Софіївка": історія створення та етапи розвитку. Гуманітарний вісник. Сер.: Історичні науки, 21(5(2)), c.7-30.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Бутенко В. П. Просопографічні дослідження в українській парковій культурі / В. П. Бутенко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Історія. Політологія. – 2021. – Вип. 30. – С. 19-28

  Harvard referencing style
  Butenko, V., 2021. Prosopohrafichni doslidzhennia v ukrainskii parkovii kulturi [Prosopographic research in ukrainian park culture]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ, polìtologìâ, 30, pp.19-28.

  Категорія: Випуск 30 | Додав: Moder (14.06.2021)
  Переглядів: 14 | Теги: prosopographic portrait, історична пам'ять, паркова культура, prosopographic studies, historical memory, просопографія, historical and cultural heritage, просопографічний портрет, просопографічні дослідження, метод просопографії, Park, prosopography, prosopography method, історико-культурна спадщина | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2022

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Free web hostinguCoz