Friday, 27.05.2022, 21:44 | RSS | Вітаю Вас Guest
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 30 [17]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Арабаджи Світлана Сергіївна

  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2021. – Вип. 30. – С. 1-170.

  Арабаджи Світлана Сергіївна
  кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології,
  Маріупольський державний університет.
  svetlana.arabadzhy@gmail.com

  Споживання алкогольних напоїв в повсякденному житті греків Маріупольського повіту: джерелознавчий аспект

  DOI 10.34079/2226-2830-2021-11-30-7-19

  [ заватажити pdf ]

  С. 7-19

  Анотація
  Розглянуто комплекс джерел, який відображає споживання алкогольних напоїв грецьким населенням Маріупольського повіту в ХІХ – на початку ХХ ст. Наявний комплекс письмових джерел класифіковано на актові та діловодні документи, описово-статистичні матеріали та матеріали періодичної преси, джерела особового походження. Надано їх характеристику, історію створення, репрезентативність та інформативні можливості.

  Ключові слова: джерела, греки, Маріупольський повіт, алкоголь, source, alcohol consumption, everyday life, the Greeks of the Mariupol uyezd.

  Бібліографічний список

  Августинович, Э., 1882. По селениям и колониям Новороссии. Санкт-Петербург: Типография товарищества «Общественная польза».

  Арабаджи, С.С., 2015. Описово-статистичні джерела як носії інформації про повсякденність грецького населення Маріупольського повіту у ХІХ – на початку ХХ ст. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія, 13–14, c.9–17.

  Араджиони, М.А., 1999. Греки Крыма и Приазовья история изучения и историография этнической истории и культуры (80-е гг. ХVІІІ-90-е гг. ХХ вв.). Симферополь: Амена.

  Бок, Х., 1847. Месяц в Мариуполе. Московские ведомости, 136, c.1044-1046.

  Браун, Ф.А., 1890. Мариупольские греки. Живая старина, 2, c.78-92.

  Ведомости о капиталах и расходах Мариупольского уездного земства, отчеты о землевладении уезда, 1894. ф.110/1/13, 10 арк. Костянтинівка: Державний архів Донецької області.

  Врачебно-санитарная хроника Екатеринославской губернии, 1903a. 1(январь).

  Врачебно-санитарная хроника Екатеринославской губернии, 1903b. 2(февраль).

  Врачебно-санитарная хроника Екатеринославской губернии, 1914. 6-7(июнь–июль).

  Выписки из протокола заседаний Мариупольской городской думы и переписка с директором народных училищ Екатеринославской губернии в введении при учреждениях занятий садоводством, огородничеством, пчеловодством, 1890-1891. ф.113/1/68, 14 арк. Костянтинівка: Державний архів Донецької області.

  Дневник происшествий. Ограбление, 1912. Мариупольская жизнь, 1601, c.3.

  Душка, В.Г., 2005. Село над Кальмиусом: Очерки истории села Старая Ласпа. Донецк: Кальмиус, Кн.1.

  Заявления и донесения о нарушении правил торговли, 1910-1914. ф.110/1/55, 21 арк. Костянтинівка: Державний архів Донецької області.

  Казанский, С., 1914a. Некоторые сведения об алкоголизме в Мариупольском уезде в 1912 г. Врачебно-санитарная хроника Екатеринославской губернии, 4-5(апрель – май 1914), с.553-712.

  Казанский, С., 1914b. Передвижная гигиеническая выставка в Мариупольском уезде. Врачебно-санитарная хроника Екатеринославской губернии, 3(март), c.170-552.

  Новицкий, Я., 1889. Статистическое описание Александровского уезда и Мариупольского округа по архивным данным 1836 года. Екатеринослав: Типография губернського правления.

  О земских учреждениях в Екатеринославской губернии, 1866-1869. ф.1287/22/1416, 76 арк. Санкт-Петербург: Российский государственный исторический архив.

  Описание сел: Константиновки, Богородицкого, Инзовки, Большой Каракубы, 1884. ф.93/1/178, 32 арк. Одеса: Державний архів Одеської області.

  Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1864 год, 1864. Екатеринослав: В типографии Я. Чаусскаго.

  Письма из Таганрога, 1809. Санкт-Петербургский журнал, 3, c.93-99; 5, c.85-95.

  Пономарьова, І.С., 2006. Етнічна історія греків Приазов’я (кінець ХVІІІ – початок ХХІ ст.). Історико-етнографічне дослідження. Київ: Реферат.

  Происшествия. Убийство, 1912. Мариупольская жизнь, 1879, c.2.

  Происшествия. Убийство, 1913. Мариупольская жизнь, 2052, c.3.

  Сборник обязательных постановлений Мариупольской Городской Думы и обязательные постановления Мариупольской Городской Думы об условиях производства и продажи спиртных напитков, времени открытия и закрытия торговых заведений, устройстве тротуаров, посадке деревьев и др., 1895-1903. ф.113/1/191, 74 арк. Костянтинівка: Державний архів Донецької області.

  Свидетельство Мариупольской полицейской управы, обявления и прошения разных лиц о закрытии трактирных заведений в г. Мариуполе, 1890-1891. ф.113/1/80, 20 арк. Костянтинівка: Державний архів Донецької області.

  Титов, Г., 1849. Письма из Екатеринослава. Одесса: Типография Брауна и К.

  Труды Х-го губернского съезда земских врачей и представителей земских учреждений Екатеринославской губернии (4-13-го марта 1910 г.), 1910. Екатеринослав: Типография Торгового Дома «Нейте и Мясоедов», Т.2.

  Труды ХІ-го губернского съезда земских врачей и представителей земских учреждений Екатеринославской губернии (20-29-го марта 1914 г.), 1914. Екатеринослав: Типография К.А. Андрущенко, Т.4.

  Хараджа, М., 1907. К землякам грекам села Ново-Каракубы Мариупольского уезда. Мариуполь: Типография Э.И. Гольдрина.

  Циркуляры департамента торговли и переписка с Екатеринославской казенной палатой и Мариупольским казначейством о выдаче торговых и промысловых документов, 1892. ф.113/1/111, 35 арк. Костянтинівка: Державний архів Донецької області.

  Pallas, P.S., 1812. Travels through the southern provinces of the Russian empire in the years 1793 and 1794. London, Vol.1.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Арабаджи С. С. Споживання алкогольних напоїв в повсякденному житті греків Маріупольського повіту: джерелознавчий аспект / С. С. Арабаджи // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Історія. Політологія. – 2021. – Вип. 30. – С. 7-19.

  Harvard Referencing Style
  Arabadzhy, S., 2021. Spozhyvannia alkoholnykh napoiv v povsiakdennomu zhytti hrekiv Mariupolskoho povitu: dzhereloznavchyi aspekt [Alcohol consumption in everyday life of Mariupol ueyzd greeks: source study aspect]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ, polìtologìâ, 30, pp.7-19.
   

  Категорія: Випуск 30 | Додав: Visnyk (14.06.2021)
  Переглядів: 15 | Теги: the Greeks of the Mariupol uyezd., Джерела, source, греки, alcohol consumption, алкоголь, everyday life, Маріупольський повіт | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2022

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Free web hostinguCoz