Friday, 27.05.2022, 20:03 | RSS | Вітаю Вас Guest
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 27 [17]
Випуск 28-29 [29]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Motuz Valeria
  Вісник Маріупольського державного університету – Сер. : Історія. Політологія. – 2020. – Вип. 28-29. – С. 1-289.

  Motuz Valeria
  PhD in History, Senior Lecturer of the Department of Archeology and Special Branches of Historical Science
  Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy
  v.k.motuz@ukr.net

  The history of the transformation of women of Naddnipryansk Ukraine from an object into a subject of the political process: from idea to practical implementation

  DOI 10.34079/2226-2830-2020-10-28-29-99-108

  [ заватажити pdf ]

  С. 99-108

  Анотація
  The article substantiates the theoretical and practical foundations of the development of the women’s movement in Naddnipryan Ukraine in the conditions of active politicization of society in the late 19th – early 20th century. When the object of the study is the increase by women from Naddnipryanskaya Ukraine of their social status in society, and the subject is their transformation from an object into a subject of political activity. This process is revealed from the standpoint of the influence of the politicization of Ukrainian society in the late 19th – early 20th century on the movement of socially active women in Nadnipryansk Ukraine towards achieving the modernization of the system of power and management from the point of view of gender equality and is presented as a transitional stage to this.

  Ключові слова: woman, women’s history, women’s movement, women’s movement in the Dnieper Ukraine of the late XIX – early XX centuries, society, Ukrainian society, politicization of Ukrainian society in the late XIX – early XX centuries

  Бібліографічний список

  Андрусяк, І.П., 2014. Ідея гендерної рівності у поглядах Михайла Драгоманова. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 1, с.5–15.

  Білосорочка, С., 2018. Олена Пчілка й Наталія Кобринська як започатковувачки суспільно-політичних рухів українських жінок за гендерну рівність. Актуальні проблеми державного управління, 2, с.73-77.

  Богачевська-Хомяк, М., 1995. Білим по білому: Жінки в громадському житті України, 1884 – 1939. Київ: Либідь.

  Добровольська, В.А., 2017. Історико-педагогічні аспекти розвитку вищої жіночої школи України у ХІХ – першій третині ХХ століття. Історичний архів. Наукові студії, 19, c.55–61.

  Кобченко, К., 2012. Ґендерні зміни в українському суспільстві в сер. XIX – на поч. XX ст. як складова європейських цивілізаційних процесів. Українознавчий альманах, 8, c.271–274.

  Лобко, Н.В., 2016. До питання про виборчі права жінок у Російській імперії на початку ХХ ст. Сумська старовина, XLІХ, c.43–49.

  Міщенко, Д., 2011. Політизація українського жіночого руху наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Молода наука–2011. Запоріжжя: Просвіта, 5, с.113–115.

  Нестерцова-Собакарь, О.В., 2016. Правове становище жінки на українських землях у складі Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

  Олійник, Н.Ю., 2013. Особливості залученості жінок у громадсько-політичні процеси (середина ХІХ ст. – початок ХХ ст.). Гілея: науковий вісник, 72, с.75–80.

  Петришина, Л.В., 2016. Гендерні особливості українського національного руху ХІХ – початку ХХ ст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Історія. Філософія. Політологія, 2, c.14–19.

  Потапюк, Л.М., 2015. Діяльність жіночих громад в Україні як джерело забезпечення ґендерного паритету (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка, 1, c.18–23.

  Сірополко, С.О., 2001. Історія освіти в Україні. Київ: Наук. думка.

  Слюсаренко, А.Г., Гусєв, В.І. та Литвин, В.М., 2002. Новітня історія України (1900 – 2000) . 2-ге видання. Київ: Вища школа.

  Смоляр, Л.О., ред., 1999. Жіночі студії в Україні: Жінки в історії та сьогоденні. Одеса: Астропринт.

  Сташин, І.О., 2008. Феміністичний рух країн Заходу та жіночий рух в Україні: екскурс в минуле. Мова і культура, VІ(10), с.166–173.

  Фатхутдінова, І., 2015. Роль української жінки в сім’ї та суспільстві. Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Філософія", 45(1), c.62–84. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.22405

  Шевченко, М.І., 2013. Соціально-правовий статус Української жінки кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Культура і мистецтво у сучасному світі, 14, c.129–134.

  Яценко, Л., 2008. Жіночий рух України: етапи становлення. Наукові записки з української історії, 21, c.386–390.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Motuz V. The history of the transformation of women of Naddnipryansk Ukraine from an object into a subject of the political process: from idea to practical implementation / V. Motuz // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2020. – Вип. 28-29. – С. 99-108.

  Harvard Referencing Style
  Motuz, V., 2020. The history of the transformation of women of Naddnipryansk Ukraine from an object into a subject of the political process: from idea to practical implementation. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu, Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìââ, 28-29, p. 99-108.

  Категорія: Випуск 28-29 | Додав: Admin (24.11.2020)
  Переглядів: 152 | Теги: women’s movement in the Dnieper Ukr, woman, Ukrainian society, politicization of Ukrainian society, Society, women’s movement, women’s history | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2022

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Free web hostinguCoz