Неділя, 29.03.2020, 07:53 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 25 [16]
Випуск 26 [21]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Папазова Анжела Василівна, Андрющенко Катерина Дмитрівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. - С. 38-50

  Папазова Анжела Василівна
  кандидат історичних наук, доцент кафедри історичних дисциплін.
  Маріупольський державний університет
  i-anzela@rambler.ru

  Андрющенко Катерина Дмитрівна
  студентка ОС «Магістр» 2 року навчання, спеціальності «Історія та археологія».
  Маріупольський державний університет
  grinchakkatya1996@gmail.com

  Погляди Маргарет Тетчер на пенсійне забезпечення громадян

  DOI 10.34079/2226-2830-2019-9-26-38-50

  [ заватажити pdf (409.58 Kb) ]

  С. 38-50

  Анотація
  Розглянуто формування та розвиток поглядів Маргарет Тетчер під впливом консервативних ідей, участі в діяльності відділень консервативної партії та положень доповіді економіста У. Беверіджа у період перебування її на посаді парламентського секретаря в Міністерстві у справах пенсій та державного страхування. Простежено зміну поглядів М. Тетчер на пенсійну систему Великобританії: від державної пенсійної системи до системи з часткою приватного пенсійного забезпечення. Зроблено висновок, що Тетчер цікавили не лише фінансові проблеми держав за економічної кризи, а й питання справедливості щодо пенсіонерів і робітників, які працюють.

  Ключові слова: погляди Маргарет Тетчер, пенсійне забезпечення, тетчеризм, консерватизм Margaret Thatcher views, retirement security, Thatcherism, conservatism

  Список використаної літератури

  1. Алпатова Г.М. У истоков социального государства: У. Беверидж / Г. М Алпатова // Вестник Пермского университета. Серия: История. – 2009. – № 1. – С. 92-97.
  2. Бунькова Л. А. Опыт социального реформирования консервативных правительств Маргарет Тэтчер и Джона Мейджора в Великобритании / Л. А. Бунькова // Вестник Нижневартовского государственного университета. – 2008. – № 3. – С. 46-54.
  3. Вишневська О. А. Пенсійна реформа: зарубіжний досвід для України / О. А. Вишневська // Аспекти публічного управління. – 2016. – № 8. – С. 42-48.
  4. Замятин Л. М. Горби и Мэгги : Записки посла о двух известных политиках – М. Горбачеве и М. Тэтчер / Л. М. Замятин. – Б. м. ; Б. и., 1995. - 182 с..
  5. Замятин Л. М. Тэтчеризм / Л. М. Замятин // Международная жизнь. – 1989. – № 7. – С. 53-63.
  6. Капитонова Н. К. Маргарет Тэтчер: человек и политик [Электронный ресурс] / Н. К. Капитонова // Новая и новейшая история. – 2007. – № 2. – С. 173-187 ; № 3. – С. 166-203. – Режим доступа : http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/PAPERS/HISTORY/TATCHER/TATCHER.HTM
  7. Маргарет Тэтчер о самом важном в политике [Электронный ресурс] / инт. вел В. Старков // Аргументы и факты. – 1996. – № 35. – С. 3. - https://www.ibiblio.org/pub/academic/russian-studies/DailyNews/AiF/030035.pdf
  8. Медведев Д. Тэтчер: неизвестная Мэгги [Электронный ресурс] / Д. Медведев. – Москва : Т8, 2016. – 254 с. – Режим доступа : http://maxima-library.org/component/maxlib/b/36687?format=read (дата звернення: 09.10.2019).
  9. Нечитайло В. В. Тетчеризм як винятковий феномен на тлі повоєнного політичного розвитку Британії / В. В. Нечитайло // Політологічні студії. – 2013. – Вип. 3. – С. 111-119.
  10. Огден К. Тэтчер. Женщина у власти. Портрет человека и политика [Электронный ресурс] : пер. с англ. / К. Огден. – Москва : Новости, 1992. – 541 с. – Режим доступа : https://reader.bookmate.com /xBDpXboB
  11. Онуфриенко Г. Ф. «Нам нравилось еѐ ненавидеть» (историко-психологический портрет Маргарет Тэтчер) [Электронный ресурс] / Г. Ф. Онуфриенко // Культура в современном мире. – 2013. № 4. – Режим доступа : http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/news/KVM_archive/articles/2013/04/2013-04_r_kvm-s14.pdf
  12. Панченко Ю. В. Історія і практика неоконсерватизму Великої Британії та США часів урядів М. Тетчер та Р. Рейгана : автореф. дис... канд. іст. наук : спец. 07.00.02 / Юлія Валеріївна Панченко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 15 с.
  13. Перегудов С. П. Маргарэт Тэтчер / С. П. Перегудов // Вопросы истории. – 1988. – № 10. – С. 60-83.
  14. Перегудов С. П. Тэтчер и тэтчеризм / С. П. Перегудов. – Москва : Наука, 1996. – 298 с.
  15. Перегудов С. П. Самая влиятельная женщина. «Железная леди» Маргарет Тэтчер / С. П. Перегудов, А. А. Терентьев. – Москва : Яуза : Эксмо, 2014. – 384 с.
  16. Попов В. И. Маргарет Тэтчер: человек и политик :взгляд российского дипломата / В. И. Попов. – 2-е изд., доп. – Москва : Международные отношения, 2000. – 464 с.
  17. Пунько В. М. Соціальна політика уряду Маргарет Тетчер: історіографія проблеми / В. М. Пунько // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2017. – Вип. 24(1). – С. 31-39.
  18. Рахшмир П. Ю. Маргарет Тэтчер и американский консерватизм / П. Ю. Рахшмир // Вестник Пермского университета. Серия: История. – 2012. – Вып. 2(19). – С. 61-69.
  19. Салмин А. М. Политический портрет М. Тэтчер / А. М. Салмин. – Москва : ИНИОН АН СССР. 1982. – 253 с.
  20. Сорокина В. Ф. Социальное обеспечение в Великобритании [Электронный ресурс] / В. Ф. Сорокина // Современная Европа. – 2002. – № 1(9). – С. 53-60. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=12865568
  21. Трубайчук А. Ф. Особливості соціально-економічної політики британських консерваторів / А. Ф. Трубайчук, О. С. Черевко // Український історичний журнал. – 1999. – № 2. – С. 125-133 ; № 3. С.88-96.
  22. Тьерио Ж.Л. Маргарет Тэтчер: от бакалейной лавки до палаты лордов [Электронный ресурс] / Ж. Л. Тьерио. – Москва : Молодая гвардия, 2010. – 520 с. – Режим доступа : https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A2/tjerio-zhan-lui/margaret-tetcher-ot-bakalejnoj-lavki-do-palati-lordov/1
  23. Тэтчер М. Автобиография / М. Тэтчер; пер. с англ. Э. Гохмарка. – Москва : Издательство АСТ, 2014. – 798 с.
  24. Тэтчер М. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира : пер. с англ. / М. Тэтчер. – Москва : Альпина Паблишер, 2003. – 504 с.
  25. Удовенко О. Ю. Неоконсерватизм як актуальна проблема на прикладі Великої Британії за часів урядів Маргарет Тетчер / О. Ю. Удовенко // Наука. Релігія. Суспільство. – 2013. – № 1. – С. 62-64.
  26. Урбан А. Н. Позиция консервативных правительств Великобритании в отношении социальной политики Европейского Союза: 1979-1997 гг. : дис. … канд. ист. наук : спец. 07.00.03 / Анастасия Николаевна Урбан; Том. гос. ун-т. – Томск, 2008. – 203 с..
  27. Федотов А. И. История возникновения пенсионных систем в зарубежных странах [Электронный ресурс] / А. И. Федотов // Труды института системного анализа Российской Академии Наук. – 2006. – Т. 23. – С. 308-316. – Режим доступа : http://www.isa.ru/proceedings/images/documents/2006-23/308-316.pdf (дата звернення: 09.10.2019).
  28. Явнова И. И. Проблемы социального реформирования в политике консервативного правительства М. Тэтчер (1979 – 1990 гг.) [Электронный ресурс] : дис. … канд. ист. наук : спец. 07.00.03 / Ирина Ивановна Явнова; Башкирский гос. ун-т. – Уфа : 2002. – 169 с. – Режим доступа : http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/457/1/urgu0171Ds.pdf
  29. Beveridge, Sir William Social insurance and allied services: report [Electronic resource] / Sir William Beveridge // Bulletin of the World Health Organization: the International Journal of Public Health. – 2000. – Vol. 78, № ‎6. – P. 847-855. – Mode of access : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/57560/scan.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  30. Conservative Party. The Right Approach (Conservative policy statement) 1976 [Electronic resource] // Margaret Thatcher Foundation. – Mode of access : https://www.margaretthatcher.org/document/109439
  31. Conservative Party. Conservative General Election Manifesto 1979 [Electronic resource] // Margaret Thatcher Foundation. – Mode of access : https://www.margaretthatcher.org/document/110858.
  32. Eichenhofer E. Der Thatcherismus und die Sozialpolitik: Wohlfahrtsstaatlichkeit zu marktwirtsch Bedingungen / E. Eichenhofer. – Baden-Baden : Nomos, 1999. – 91 р.
  33. Hansard Economy: 1979 Budget (Howe 1) [Electronic resource] // Margaret Thatcher Foundation. – Mode of access : https://www.margaretthatcher.org/document/109497.
  34. Minns R. Pension funds and British capitalism: The ownership and control of shareholdings [Electronic resource] / R. Minns. – London, Angleterre : W. Heinemann, 1980. – Mode of access : https://www.bookdepository.com/es/Pension-Funds-British-Capitalism-Richard-Minns/9780435845100?ref=grid-view&qid=1566513484929&sr=1-5.
  35. Stapleton J. Updated: How the Thatcher governments changed occupational pensions in the 1980 s. [Electronic resource] / J. Stapleton // Personal pensions. – 2015. – 08 April. – Mode of access : https://www.professionalpensions.com /feature/2261768/-thatchers-governments-changed-pensions.
  36. Thatcher M. HC PQ [Pensions and National Insurance] 1962 Jul 16 [Electronic resource] / M. Thatcher // Margaret Thatcher Foundation. – Mode of access : https://www.margaretthatcher.org/document/101154.
  37. Thatcher M. HC S [Industrial Situation]. 1979 Jan 16 [Electronic resource] / M. Thatcher // Margaret Thatcher Foundation. – Mode of access : https://www.margaretthatcher.org/document/103924.
  38. Thatcher M. HC S: [Confidence in Her Majesty's Government]. 1990 Nov 22 [Electronic resource] / M. Thatcher // Margaret Thatcher Foundation. – Mode of access : https://www.margaretthatcher.org/document/108256
  39. Thatcher M. Speech to Conservative Party Conference ('the lady's not for turning') [“The Reason Why”]. 1980 Oct 10 [Electronic resource] / M. Thatcher // Margaret Thatcher Foundation. – Mode of access : https://www.margaretthatcher.org/document/104431.
  40. Thatcher M. Speech to Conservative Party Conference. 1984 Oct 12 [Electronic resource] / M. Thatcher // Margaret Thatcher Foundation. – Mode of access : https://www.margaretthatcher.org/document/105763
  41. Thatcher M. TV Interview for London Weekend Television. Weekend World ("Victorian Values"). 1983 Jan 16 [Electronic resource] / M. Thatcher // Margaret Thatcher Foundation. – Mode of access : https://www.margaretthatcher.org/document/105087.
  42. The Thatcher pension reforms and their consequences [Electronic resource] // UK Research and Innovation. – Mode of access : https://gtr.ukri.org/projects?ref=AH/L004739/1
  43. Toulson N. Personal pensions. : The Choice is Yours / N. Toulson. – London : Kogan Page Ltd? 1987. – 1112 p.
  44. Waine B. Workers as owners: The ideology and practice of personal pensions / B. Waine // Economy and society. – 1992. – Vol. 21, № 1. – Р. 27-44.
  45. Whitehouse E. Pension Reform in Britain [Electronic resource] / E. Whitehouse. – World Bank : Axia Economics. June 1998. – Mode of access : https://mpra.ub.uni-muenchen.de/14175/1/MPRA_paper_14175.pdf


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Папазова А. В. Погляди Маргарет Тетчер на пенсійне забезпечення громадян / А. В. Папазова, К. Д. Андрющенко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. – С. 38-50.

  Harvard Referencing Style
  Papazova, A. and Andriushchenko, K. 2019. Margaret Thatcher`s stance on state pension [Pohliady Marharet Tetcher na pensiine zabezpechennia]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìâ, 26, s. 38-50.

  Категорія: Випуск 26 | Додав: Marina (02.02.2020)
  Переглядів: 30 | Теги: тетчеризм, погляди Маргарет Тетчер, Thatcherism, пенсійне забезпечення, conservatism, консерватизм Margaret Thatcher view, retirement security | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Безкоштовний хостинг uCoz