Неділя, 29.03.2020, 08:38 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 25 [16]
Випуск 26 [21]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Лясковська Світлана Петрівна, Лясковська Анастасія Андріївна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. - С. 27-38

  Лясковська Світлана Петрівна
  докторка історичних наук наук, професорка кафедри теорії та історії держави і права.
  Національної академії Служби безпеки України
  svlask@ukr.net

  Лясковська Анастасія Андріївна
  учениця 10 класу, слухачка МАНу.
  ліцею №303 м. Києва
  svlask@ukr.net

  Застосування козацькими ватажками інформаційно-психологічного впливу під час Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

  DOI 10.34079/2226-2830-2019-9-26-27-38

  [ заватажити pdf (402.03 Kb) ]

  С. 27-38

  Анотація
  Стаття присвячена методологічній проблемі складників та специфіки концептополів політичної аналітики. Як прикладна політологічна дисципліна, політична аналітика безумовно опирається на категоріально-понятійний апарат політичної науки та аналізу політики (policy analysis), проте як практична діяльність вона спрямована на вироблення конкретних рекомендацій, що залежать як від досліджуваного явища, так і від того, кому ці рекомендації будуть надаватися. У статті обґрунтовується позиція про те, що в цілому політологія та політична аналітика мають спільну концептосферу, проте концептополя політичної аналітики мають вузькогалузеву спрямованість. Політичний аналітик не може бути експертом з усіх можливих галузей, відтак рівень експертності визначається глибиною його знань концептів, категорій і понять в чітко окреслених, часто навіть ситуативних концептополях. При цьому у статті стверджується, що попри спеціалізованість аналітиків на конкретних темах, обов’язковою вимогою до експертності є володіння дослідницькою якісною чи кількісною методологією. Автори статті доходять висновку про те, що перспективним для подальших досліджень є розробка не лише категоріальних, але й процесуальних критеріїв якості політичної аналітики як прикладної політологічної дисципліни.

  Ключові слова: Б. Хмельницький, козацтво, Національно-визвольна війна, інформаційно-психологічний вплив, дезінформування, дезорганізація, психологічна диверсія, B. Khmelnytsky, Cossacks, National Liberation War, information and psychological impact, misrepresentation of information, disorganization, psychological subversion

  Список використаної літератури

  1. Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссией для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. –– Киев : Университет Св. Владимира. – Ч. 3, Т. IV : Акты, относящиеся к эпохе Богдана Хмельницкого. - 946 с.
  2. Величко С. В. Літопис / С. В. Величко; відп. ред. О. Мишанич; перекл. з книж. укр. мови В. О. Шевчук. – Київ : Дніпро, 1991. − Т. І. – 369 с..
  3. Воссоединение Украины с Россией : документы и материалы в 3-х т. / ред. кол. П.П. Гудзенко, А. К. Касименко, А. А. Новосельский. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1953. – Т. II : 1648 – 1651 годы. - 567 с.
  4. Горобець В. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба / В.Горобець, Т. Чухліб. – Київ : Наукова думка, 2004. – 310 с.
  5. Грабовецький В. Західноукраїнські землі в період народно-визвольної війни 1648-1654 рр. / В. Грабовецький. – Київ : Наукова думка, 1972. – 192 с.
  6. Джеджула Ю. Таємна дипломатія Богдана Хмельницького : історико-документальна оповідь / Ю. Джеджула . – Київ : Молодь, 1995. – 224 с.
  7. Документи Богдана Хмельницького. 1648 – 1657 / відп. ред. Ф. П. Шевченко, упоряд. І. П. Крип'якевич. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР, 1961. – 740 с.
  8. Костомаров Н. П. А. Кулиш и его последняя деятельность / Н. Костомаров // Киевская старина. – 1883. – Т. 5, № 2. – С. 221−234 ; Kostomarov N. P. A. Kulish i ego poslednyaya deyatelnost / N. Kostomarov // Kievskaya starina. – 1883. – T. 5, № 2. – S. 221−234
  9. Куцька О. М. Психологічна боротьба в історії українського козацтва / О.М. Куцька // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2003. – № 474 : Держава та армія. – С. 3–12.
  10. Мицик Ю. Розвідники Богдана Хмельницького / Ю. Мицик // Армія України. – 1995. – 19 грудня.
  11. Під час походу кобзар мав їхати за гетьманом [Електронний ресурс] // Хрещатик. – 2001. - 12 жовтня № 137. – Режим доступу : http://kreschatic.kiev.ua/ua/1967/art/1133.html
  12. Розвідка й контррозвідка та їх роль у боротьбі за незалежність України наприкінці XVI – в середині XVII ст. // Смолій В. Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення : у 5-ти т. / В. А. Смолій, М. Ф. Котляр, В. С. Степанков. - Київ, 2017. - Т. 1 : Спецслужби України у IX - середині XVII ст. – С. 66-220.
  13. Степанков В. Зрада королю чи законне право на виступ? (Козацьке повстання першої половини 1648 року у сприйнятті Війська Запорозького / В. Степанков// Соціум. – 2006. – № 6. – С. 249-256.
  14. Степанков В. Розвідка і контррозвідка Богдана Великого (1648– 1657 рр.) / В.С. Степанков. - 3-е вид., перероб. та розшир. – Кам’янець-Подільський, 2008. – 264 с.
  15. Степанков В. 1648 рік: початок Української революції чи «домової війни» в Речі Посплитій? / В. Степанков // Україна в Центрально-Східній Європі. – 2003. – Вип. 3. – С. 371-416.
  16. Уривалкін О. М. Таємниці розвідок (діяльність таємних служб на території України) / О. М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2007. – 352 с.
  17. Флоря Б.Н. Отношение украинского козачества к Речи Посполитой во время козацьких восстаний 20-30-х годов XVII века и на начальном этапе народно-освободительной войны / Б. Н. Флоря // Славяноведение. – 2002. – № 2. – С. 36-51.
  18. Чухліб Т. Психологічна війна гетьмана Б.Хмельницького / Т. Чухліб // Народна армія. – 2002. – 24 грудня.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Лясковська С. П. Застосування козацькими ватажками інформаційно-психологічного впливу під час Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. / С. П. Лясковська, А. А. Лясковська // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. – С. 27-38

  Harvard Referencing Style
  Liaskovska, S. and Liaskovskam, A. 2019. Information and psychological impact exerted by cossack leaders during the National liberation war of the ukrainian people in the mid 17th century [Zastosuvannia kozatskymy vatazhkamy informatsiino-psykholohichnoho vplyvu pid chas Natsionalno-vyzvolnoi viiny ukrainskoho narodu seredyny XVII st.]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìâ, 26, s. 27-38.

  Категорія: Випуск 26 | Додав: Marina (02.02.2020)
  Переглядів: 50 | Теги: козацтво, інформаційно-психологічний вплив, Національно-визвольна війна, психологічна диверсія, National Liberation War, disorganization, дезорганізація, Psychological, information and psychological impac, дезінформування, B. Khmelnytsky, misrepresentation of information, Б. Хмельницький, Cossacks | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Безкоштовний хостинг uCoz