Неділя, 29.03.2020, 08:38 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 25 [16]
Випуск 26 [21]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Яковлєв Максим Володимирович, Cуслов Антон Ігорович, Шулімов Станіслав Федорович
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. - С. 194-203

  Яковлєв Максим Володимирович
  кандидат політичних наук, директор Школи політичної аналітики, доцент кафедри політології
  Національний університет «Києво-Могилянська академія»
  yakovlevmv@ukma.edu.ua

  Cуслов Антон Ігорович
  бакалавр політології, аналітик Школи політичної аналітики.
  Національний університет «Києво-Могилянська академія»

  Шулімов Станіслав Федорович
  бакалавр політології, аналітик Школи політичної аналітики.
  Національний університет «Києво-Могилянська академія».

  Концептополя політичної аналітики як прикладної політологічної дисципліни

  DOI 10.34079/2226-2830-2019-9-26-194-203

  [ заватажити pdf (478.83 Kb) ]

  С. 194-203

  Анотація
  Стаття присвячена методологічній проблемі складників та специфіки концептополів політичної аналітики. Як прикладна політологічна дисципліна, політична аналітика безумовно опирається на категоріально-понятійний апарат політичної науки та аналізу політики (policy analysis), проте як практична діяльність вона спрямована на вироблення конкретних рекомендацій, що залежать як від досліджуваного явища, так і від того, кому ці рекомендації будуть надаватися. У статті обґрунтовується позиція про те, що в цілому політологія та політична аналітика мають спільну концептосферу, проте концептополя політичної аналітики мають вузькогалузеву спрямованість. Політичний аналітик не може бути експертом з усіх можливих галузей, відтак рівень експертності визначається глибиною його знань концептів, категорій і понять в чітко окреслених, часто навіть ситуативних концептополях. При цьому у статті стверджується, що попри спеціалізованість аналітиків на конкретних темах, обов’язковою вимогою до експертності є володіння дослідницькою якісною чи кількісною методологією. Автори статті доходять висновку про те, що перспективним для подальших досліджень є розробка не лише категоріальних, але й процесуальних критеріїв якості політичної аналітики як прикладної політологічної дисципліни.

  Ключові слова: концептологія, методологія політичної науки, концептосфера політології, методи суспільствознавчих досліджень, галузева політологія, міждисциплінарні лінгвістично-політологічні дослідження, conceptology, concept studies, political science methodology, concepts’ sphere of political science, social science research methodology, applied political sciences, interdisciplinary linguistic-political studies

  Список використаної літератури

  1. Балацька О. Б. Типологія політичного насилля як складової сучасного політичного процесу / О. Б. Балацька // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2015. - Вип. 13-14. – С. 172-182.
  2. Бодо М. Історія і подія. Поняття і концепція історії / М. Бодо // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2015. - Вип. 13-14. - С. 28-34.
  3. Демиденко О. І. Явище інтелектуальної міграції: визначення поняття та концептуальні підходи до його характеристики / О. І. Демиденко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2018. - Вип. 21. – С. 135-142.
  4. Кожушко І. Про специфіку вживання терміна "концептосфера" в сучасній когнітивній лінгвістиці / І. Кожушко // Лінгвістичні студії. - 2011. - Вип. 22. - С. 285-289.
  5. Косенко А. В. До проблеми дефініції концепту як стрижневого об’єкту мовознавчих розвідок / А. В. Косенко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2009. - Вип. 11. - С. 234-239.
  6. Лаврук І. М. Відчуження як фактор політичної апатії та політичного абсентеїзму / І. М. Лаврук // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. - 2018. - Вип. 21. - С. 183-190.
  7. Парсонс В. Публічна політика: Вступ до теорії й практики аналізу політики : пер. з англ. / В. Парсонс. – Київ : Києво-Могилянська акад., 2006. – 549 с.
  8. Приходько А. Н. Концептология дискурса, или дискурсология концепта / А.Н. Приходько // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Филологические науки.- 2005. – Т. 18(57), № 2. - C. 347-351.
  9. Blatter J. Qualitative Politikanalyse. Eine Einführung in Forschungsansätze und Methoden / J. Blatter, F. Janning, C. Wagemann. – Wiesbaden: Sozialwissenschaften, 2007. – 252 p.
  10. Hay C. Political Analsysi. A Critical Introduction / C. Hay. – Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2002. – 336 p.
  11. Krell G. Weltbilder und Weltordnung Einführung in die internationalen Beziehungen / G. Krell. – Auflage: 4. überarbeitete und aktualisierte. - Baden-Baden: Nomos, 2009. – 449 s.
  12. Wilson J. Analyzing politics. An Introduction to Empirical Methods / J. Wilson. – Ontario: Prentice-Hall Canada Inc, 1988. – 203 p.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Яковлєв М. В. Концептополя політичної аналітики як прикладної політологічної дисципліни / М. В. Яковлєв, А. І. Cуслов, С. Ф. Шулімов // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. – С. 194-203.

  Harvard Referencing Style
  Yakovlyev, M., Suslov, A. and Shulimov, S. 2019. Concepts’ fields of political analytics as a subfield of applied political science [Kontseptopolia politychnoi analityky yak prykladnoi politolohichnoi dystsypliny]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìâ, 26, s. 194-203.

  Категорія: Випуск 26 | Додав: Marina (29.01.2020)
  Переглядів: 29 | Теги: концептосфера політології, conceptology, методи суспільствознавчих досліджен, методологія політичної науки, political science methodology, concept studies, міждисциплінарні лінгвістично-політ, концептологія, concepts’ sphere of political scien, галузева політологія | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Безкоштовний хостинг uCoz