Неділя, 29.03.2020, 07:27 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 25 [16]
Випуск 26 [21]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Арабаджи Світлана Сергіївна, Харахурсах Владислав Ельмарович
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. - С. 7-18

  Арабаджи Світлана Сергіївна
  кандидат історичних наук, доцент кафедри історичних дисциплін.
  Маріупольський державний університет
  svetlana.arabadzhy@gmail.com

  Харахурсах Владислав Ельмарович
  магістр історії та археології, вчитель історії.
  Мангуська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Першотравневої районної ради Донецької області.
  valdis.jel@ukr.net

  Земська початкова освіта в с. Мангуш: становлення та розвиток у 70-ті роки ХІХ – на початку ХХ ст.

  DOI 10.34079/2226-2830-2019-9-26-7-18

  [ заватажити pdf (474.63 Kb) ]

  С. 7-18

  Анотація
  У статті досліджено втілення шкільної реформи 1864 р. на регіональному рівні на прикладі с. Мангуш Маріупольського повіту. Охарактеризовано перебіг становлення земських шкіл в селищі, фізичний стан будівель, описано перебіг учбового процесу, тривалість навчального року, регулярність відвідування учнями занять та причини їх пропуску.

  Ключові слова: початкова освіта, мангушська земська школа, мангушська сільська громада, училищна рада, Маріупольський повіт, primary education, Manhush district school, Manhush commune, Manhush district school board

  Список використаної літератури

  1. [4255. Заслушана записка гл. Сугурова о состоянии народных училищ. 9 декабря 1869 г.] // Систематический сборник постановлений Мариупольского уездного земства с 1869 по 1913 гг.: в 2-х т. – Мариуполь : Элек.-Типогр. Бр. Э. и А. Гольдрин, 1916. – Т. 2. – С. 73.
  2. Арабаджи С. С. Навчальний процес в земських початкових школах Маріупольського повіту / С. С. Арабаджи // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. – 2015. – Вип. 12. – С. 9–17.
  3. Арабаджи С. С. Повсякденність дітей у земських школах грецьких сіл Маріупольського повіту наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / С.С. Арабаджи // Чорноморський літопис. – 2013. – № 7. – С. 150-156.
  4. Арабаджи С. С. Розвиток початкової освіти в с. Мангуш в 60-ті роки ХІХ ст. / С.С. Арабаджи, В.Е. Харахурсах // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. –– 2019. - Вип. 25. –– С. 7–17.
  5. Бацак Н. Культурно-освітній розвиток грецької громади Північного Приазов’я (XVIIІ – ХІХ ст.) / Н. Бацак. – Київ : Інститут історії України НАН України, 1998. – 58 с.
  6. Ведомость о количестве учебных пособий, разосланных в земския школы в 1886/7 учебном году // Отчет Мариупольской уездной земской управы за 1886 год, очередной сессии Земского Собрания 1887 г. – Мариуполь: Типография А.А. Франтова, 1887. – С. 344-345.
  7. Ведомость о учащихся в народных школах Мариупольского уезда за 1886/7 год // Отчет Мариупольской уездной земской управы за 1886 год, очередной сессии Земского Собрания 1887 г. – Мариуполь: Типография А.А. Франтова, 1887.
  8. Выписка из протокола уездного земского Собрания ХVІ-й очередной сессии от 8-го октября 1884 года об открытии в с. Мангуш земской школы // Сборник докладов и постановлений Земства Мариупольского уезда по вопросу о народном образовании с 1878 по 1894 год. – Мариуполь: Типо-Литография А.А. Франтова, 1894. – Часть ІІ. - С. 258.
  9. Высочайше утвержденное Положение о начальных народных училищах. 14 июля 1864 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. – Санкт-Петербург : Тип. II Отд-ния собств. Е. И. В. канцелярии, 1967. – Т. XXXIX : 1864. – № 41068, С. 613-618.
  10. Геде А. Земская политика в области народного образования на Мариупольщине (конца ХІХ – начала ХХ вв.) / А. Геде // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. – Вип. 7. – С. 73–77.
  11. Гедьо А. Культурно-освітній розвиток греків Північного Приазов’я (кінець XVIII – XIX ст.) / А. Гедьо // Вісник Донецького університету. Сер. Б : Гуманітарні науки. – 2001. – № 1. – С. 150–158.
  12. Данные по церквам Мариуполя и греческих сел Мариупольского уезда на 1908 г. // Справочная книга Екатеринославской епархии / Екатеринослав, духов. Консисторія. – Екатеринослав: Типография Братства св. Владимира, 1908 г. – 1103 с.
  13. Доклад уездной Управы, Мариупольському уездному земскому Собранию, о сроках ежегодных испытаний в земских народных школах на право получения льготы по отбытию воинской повинности // Сборник докладов и постановлений Земства Мариупольского уезда по вопросу о народном образовании с 1878 по 1894 год. Часть ІІ. – Мариуполь: Типо-Литография А.А. Франтова, 1894. – С. 178-184.
  14. Комірна А. А. Початкові земські навчальні заклади Маріупольського повіту кінця ХІХ – початку ХХ ст. / А. А. Комірна // Україна і світ: проблеми історії: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 28 листоп. 2014 р. – Маріуполь, 2014. – С. 130-131.
  15. Корф Н. А. Земский вопрос о народном образовании / Н. А. Корф. – Санкт-Петербург : Тип. мин-ва внутр. дел, 1867. – 214 с.
  16. Лихачева Л. Б. Земские школы Екатеринославской губернии в конце ХІХ – начале ХХ вв. / Л .Б. Лихачева, С. М. Нестерцова // Новые страницы в истории Донбасса. –1992. – Кн.1. – С. 77-89.
  17. Лихачева Л. Б. Развитие начальной школы у греков Мариупольщины в конце ХІХ – начале ХХ вв. / Л. Б. Лихачева // Україна – Греція: історія та сучасність : тези міжнар. наук. конф., м. Київ, 29–30 вересня 1993 р.. – Київ : Інститут історії України НАН України, 1993. – С. 79–80.
  18. Новікова С. В. Внесок Маріупольського повітового земства у розвиток початкової шкільної освіти в Маріупольському повіті (70-і рр. ХІХ – початок ХХ ст.) / С. В. Новікова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. – 2017. – Вип. 20. – С. 103–115.
  19. Отчет Екатеринославской губернской земской управы за 1897 год. Часть вторая. – Екатеринослав: Типография губернского земства, 1898. – 192 с.
  20. Отчет Мариупольской уездной земской управы за 1896 год, очередной сессии Земского Собрания 1895 г. – Мариуполь: Типо-Литография А.А. Франтова, 1896. – 374 с.
  21. Отчет Мариупольской уездной земской управы Мариупольскому уездному земскому собранию, очередной сессии 1875 года. – Мариуполь : Типография Л.А. Залюбовскаго, 1875. – 188 с.
  22. Отчет Мариупольской уездной земской управы очередной сессии земского собрания 1878 года. – Мариуполь: Типография Л.А. Залюбовскаго, 1878. – 109 с.
  23. Отчет очередному уездному земскому Собранию члена уездного училищного совета, Антона Ивановича Чебаненко // Протоколы Мариупольского уездного земского собрания третьей очередной сессии, с 13 по 21 сентября 1871 года с приложениями. – Екатеринослав, 1872. – С. 121-125.
  24. Прошение уполномоченных Мангушского Сельского общества поселян Федора Дмитриевича Яримбаша и Феодосия Павловича Каракуркчи об открытии в Мангуше земской школы на 120 учеников. // Протоколы Мариупольского Уездного Земского собрания очередной и чрезвычайно сессии 1884 г. – Мариуполь: Типо-Литография А.А. Франтова, 1885. – С. 177-178.
  25. Прошение уполномоченных Мангушского сельського общества Мангушских поселян Федота Дмитриевича Яримбаша и Феодосия Павлова Каракуркчи // Сборник докладов и постановлений Земства Мариупольского уезда по вопросу о народном образовании с 1878 по 1894 год. Часть ІІ. – Мариуполь: Типо-Литография А.А. Франтова, 1894. – С. 257-258.
  26. Романцов В. Старый Крым: история и современность : историко-этнографическое исследование / В. Романцов, Г. Наметченюк, С. Арабаджи. – Мариуполь : ПАО «ММК имени Ильича», 2010. – 328 с.
  27. Санитарное описание школ Мариупольского уезда и результаты исследования физического состояния учащихся в них. – Екатеринослав: Типография Губернского Земства, 1904. – 274 с.
  28. Список лиц занимающих учительския должности в народных школах 1886/7 // Отчет Мариупольской уездной земской управы за 1886 год, очередной сессии Земского Собрания 1887 г. – Мариуполь: Типография А.А. Франтова, 1887. – С. 323.
  29. Сравнительная ведомость о числе учившихся в народных школах Мариупольского уезда. С 1870/1 по 1876/7 учебный год // Сборник докладов и постановлений земства Мариупольского уезда по вопросу о народном образовании с 1874 по 1877 год. – Мариуполь: Типография Л.А. Залюбовскаго, 1877. – С. 179-183.
  30. Статистико-экономические таблицы по Екатеринославской губернии. Мариупольский уезд. – Екатеринослав : Издание Екатеринославского губернского земства, 1887. – Вып. 2. – 439 с.
  31. Темир С. К. Очерки об истории села Старомлиновка / С. К. Темир. – Севастополь, 2007. – 176 с.
  32. Хасхачих В. І. Історія села Чермалик / В. І. Хасхачих. – Маріуполь : Маріупольське товариство греків, 2001. – 128 с.
  33. Ялі С. Греки в УСРР / С. Ялі. – Харків, 1931. – 208 с.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Арабаджи С. С. Земська початкова освіта в с. Мангуш: становлення та розвиток у 70-ті роки ХІХ – на початку ХХ ст. / С. С. Арабаджи, В. Е. Харахурсах // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 26. – С. 7-18.

  Harvard Referencing Style
  Arabadzhy, S. and Kharakhursakh V. 2019. Primary education of Manhush zemstvo: its establishing and development in the 70’s of XIX-XX c. [Zemska pochatkova osvita v s. Manhush: stanovlennia ta rozvytok u 70-ti roky ХІХ – na pochatku ХХ st.]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìâ, 26, s. 7-18.

  Категорія: Випуск 26 | Додав: Marina (02.02.2020)
  Переглядів: 46 | Теги: primary education, мангушська сільська громада, Manhush commune, мангушська земська школа, училищна рада, Manhush district school board, початкова освіта, Маріупольський повіт, Manhush district school | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Безкоштовний хостинг uCoz