Неділя, 29.03.2020, 08:22 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 25 [16]
Випуск 26 [21]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Вербовий Олексій Вікторович
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 25. - С. 26-37

  Вербовий Олексій Вікторович
  кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України. Київський національний університет ім. Т. Шевченка
  o_verbovyj_v@ukr.net

  Структура та командний склад Сумського партизанського з’єднання (1941-1944 рр.)

  DOI 10.34079/2226-2830-2019-9-25-26-37

  [ заватажити pdf (397.66 Kb) ]

  С. 26-37

  Анотація
  В статті досліджено структуру та командний склад Сумського партизанського з’єднання як вагомий фактор впливу на успішність бойової діяльності. Простежено еволюцію та визначено характерні особливості в різні періоди історії Путивльського партизанського загону – Путивльського обʼєднаного партизанського загону – Сумського партизанського зʼєднання – 1-ої Української партизанської дивізії ім. двічі Героя Радянського Союзу С. А. Ковпака.

  Ключові слова: Україна в роки Другої світової війни, партизанський рух опору, Сумське партизанське з’єднання, Ukraine during World War II, partisan resistance movement, Putivl united partisan detachment, Sumy Partisan Association, 1st Ukrainian Partisan Division named after twice Hero of the Soviet Union S. A. Kovpak.

  Список використаної літератури

  1. Базима Г. Я. Слідами великого рейду : спогади партизана / Г. Я. Базима. – Київ : Молодь, 1959. – 367 с.
  2. Бакрадзе Д. И. Карпатский рейд / Д. И. Бакрадзе. – Москва: Издательство ДОСААФ, 1968. – 160 с.
  3. Бакрадзе Д. И. Кровью героев : (Записки участника партизанского соединения Ковпака) / Д. И. Бакрадзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1961. – 516 с.
  4. Білоус О. П. Діяльність радянських партизанів на території Північно-Східної України в 1941 1943 рр. : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Олександр Павлович Білоус; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с.
  5. Білоус О. П. Початок бойової діяльності та перші бойові рейди Сумського партизанського зʼєднання в 1941 1942 рр. /О. П. Білоус // Гуржіївські історичні читання. - 2013. - Вип. 6. - С. 325-328.
  6. Брайко П. Е. Внимание, Ковпак! / П. Е. Брайко, О. С. Калиненко. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1971. – 351 с.
  7. Вершигора П. П. Карпатский рейд. Из записок / П. П. Вершигора. – Москва : Правда, 1951. – 64 с.
  8. Вершигора П. П. Люди с чистой совестью / П. П. Вершигора. – Киев : Политиздат, 1990. – 699 с.
  9. Вершигора П. П. Переправа. Невигадані пригоди / П. П. Вершигора. – Київ : Обласне книжково-газетне видавництво, 1961. – 178 с.
  10. Вершигора П. П. Рейд на Сян і Віслу / П. П. Вершигора. – Київ : Дніпро, 1968. – 240 с.
  11. Вершигора П. П. Партизанские рейды : (Из истории партизанского движения в годы Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 1945 гг.) / П. П. Вершигора, В. А. Зеболов. – Кишинев : Штиинца, 1962. – 136 с.
  12. Від Полісся до Карпат: Карпатський рейд Сумського партизанського з’єднання під командуванням С. А. Ковпака (червень – вересень 1943 р.) очима учасників, мовою документів / упоряд. : А. В. Кентій, В. С. Лозицький. – Київ: Парламентське видавництво, 2005. – 304 с.
  13. Власенко С. І. Радянський партизанський рух опору в період звільнення території України та країн Центральної і Південно-Східної Європи (1943-1945 рр.) / С. І. Власенко // Архіви України. - 2015. - № 3. - С. 69-79.
  14. Власенко С. І. Степовий рейд з’єднання Українських кавалерійських партизанських загонів (за документами ЦДАГО України) / С. І. Власенко // Сумський історико-архівний журнал. - 2014. - № 22. - С. 79-88.
  15. Войцехович В. О. Партизани ідуть на захід / В. О. Войцехович. – Київ : Політвидав України, 1982. – 256 с.
  16. Войцехович В. О. Сто днів звитяги : Партизанські зшитки : Про героїчний похід у Карпати у 1943 р. партизанського з’єднання Ковпака – Руднєва / В. О. Войцехович. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 323 с.
  17. Вронська Т. В. Специфічні форми і методи боротьби радянських партизанів на території окупованої України / Т. В. Вронська // Сторінки воєнної історії України. – 2010. - Вип. 13. - С. 185-201.
  18. Дахненко М. В. Життя та діяльність С. А. Ковпака (1887 1967 рр.) : дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Марина Валеріївна Дахненко; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 192 с.
  19. Дученко Ю. М. Розвиток форм і способів антифашистської боротьби на території України в роки Другої світової війни (1941-1945 рр.) : дис. … канд. іст. наук : спец. 20.02.22 / Юрій Миколайович Дученко; Національний університет „Львівська політехніка”. – Львів, 2009 – 176 с.
  20. Капась І. А. Радянський рух Опору в Україні: організація, легітимізація, меморіалізація (1941-1953 рр.) / І. А. Капась. – Київ : К.І.С., 2016. – 208 с.
  21. Кентій А. В. Боротьба в тилу нацистських окупантів в Україні: радянські партизани у 1941-1944 рр. / А. В. Кентій, В. С. Лозицький // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Історичні нариси. – Київ : Наукова думка, 2011. – Кн. 1. - С. 512-541.
  22. Кентій А. В. Війна без пощади і милосердя: Партизанський рух в тилу вермахту в Україні. 1941-1944 рр. / А. В. Кентій, В. С. Лозицький. – Київ : Генеза, 2005. – 408 с.
  23. Кентій А. Радянські партизани 1941-1944: світло й тіні / А. Кентій, В. Лозицький. – Київ : Н. Брехуненко, 2010. – 80 с.
  24. Кентій А. В. Радянський рух Опору на окупованій території України / А. В. Кентій, В. С. Лозицький, М. Слободянюк. – Київ : Інститут історії України, 2010. – 97 с.
  25. Коваль М. В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.) / М. В. Коваль; за заг. ред. В. Смолія. – Київ : Альтернативи, 1999. – 336 с. – (Україна крізь віки. У 15-ти тт. ‒ Т. 12).
  26. Ковпак С. А. Від Путивля до Карпат / С. А. Ковпак. – Київ : Політвидав України, 1984. – 287 с.
  27. Ковпак С. А. Воспоминания, очерки, статьи / С. А. Ковпак; сост.: В. А. Замлинский. – Київ : Политиздат Украины, 1987. – 388 с.
  28. Ковпак С. А. Из дневника партизанских походов / С. А. Ковпак; лит. запись: В. А. Неверович. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1964. – 219 с.
  29. Ковпак С. А. Партизанскими тропами / С. А. Ковпак; лит. запись : А. С. Палей. – Москва : Знание, 1965. – 62 с.
  30. Ковпак С. А. Сталинский рейд / С. А. Ковпак; лит. запись: Е. Герасимов. – Москва : Воениздат, 1947. – 76 с.
  31. Лисенко О. Є. Джерелознавчі аспекти дослідження історії партизанського руху в Україні 1941-1944 рр. / О. Є. Лисенко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – 2001. – № 7. – С. 79-93.
  32. Лозицький В. С. До питання про загальну чисельність партизанів УРСР у роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) / В. С. Лозицький // Український історичний журнал. - 2011. - № 6. - С. 152-171.
  33. Партизанская война на Украине: Дневники командиров партизанских отрядов и соединений. 1941-1944 / колл. сост. : О. В. Бажан, С. И. Власенко, Л. В. Легасова, В. С. Лозицкий (рук.). – Москва : ЗАО Издательство Центрполиграф, 2010. – 670 с.
  34. Руднев С. В. Легендарный рейд. (Дневник о Карпатском рейде. Письма) / С. В. Руднев. – Ужгород: Карпаты, 1967. – 200 с.
  35. Руднєв С. В. Щоденник про Карпатський рейд / С. В. Руднєв. – 3-є вид. – Станіслав : Обласне книжково-газетне видавництво, 1960. – 84 с.
  36. Тутученко С. П. Лесные всадники / С. П. Тутученко. – Киев : Политиздат Украины, 1977. – 296 с.
  37. Тутученко С. П. Люди, которых я знал / С. П. Тутученко. – Киев : Политиздат Украины, 1986. – 214 с.
  38. Україна партизанська 1941 1945. Партизанські формування та органи керівництва ними : наук.-довід. вид. / авт.-упоряд. : В. С. Лозицький та ін.; редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін.; Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 319 с.
  39. Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України), ф. 1, оп. 16, спр. 53, 98 арк.
  40. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 54, 146 арк.
  41. ЦДАГО України, ф. 63, оп. 1, спр. 1, 91 арк.
  42. ЦДАГО України, ф. 63, оп. 1, спр. 8, 303 арк.
  43. ЦДАГО України, ф. 63, оп. 1, спр. 11, 196 арк.
  44. ЦДАГО України, ф. 63, оп. 1, спр. 15, 165 арк.
  45. ЦДАГО України, ф. 63, оп. 1, спр. 25, 141 арк.
  46. ЦДАГО України, ф. 63, оп. 1, спр. 191, 66 арк.
  47. ЦДАГО України, ф. 63, оп. 1, спр. 219, 211 арк.
  48. Чайковський А. С. Невідома війна (Партизанський рух в Україні 1941-1945 рр. Мовою документів, очима історика) / А. С. Чайковський. – Київ :1994. – 255 с.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Вербовий О. В. Структура та командний склад Сумського партизанського з’єднання (1941-1944 рр.) / О. В. Вербовий // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 25. – С. 26-37..

  Harvard Referencing Style
  Verbovyi, O. 2019. Structure and command staff of Sumy partisan association (1941 1944). Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìâ, 25, s. 26-37.

  Категорія: Випуск 25 | Додав: Marina (15.11.2019)
  Переглядів: 75 | Теги: Ukraine during World War II, partisan resistance movement, Сумське партизанське з’єднання, Sumy Partisan Association, партизанський рух опору, Putivl united partisan detachment, Україна в роки Другої світової війн, 1st Ukrainian Partisan Division nam | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Безкоштовний хостинг uCoz