Неділя, 29.03.2020, 07:46 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 25 [16]
Випуск 26 [21]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Трофименко Микола Валерійович
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 25. - С. 127-135

  Трофименко Микола Валерійович
  кандидат політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки). Маріупольський державний університет
  m.trofymenko@mdu.in.ua

  Університети як рушійна сила публічної дипломатії України (на прикладі Маріупольського державного університету)

  DOI 10.34079/2226-2830-2019-9-25-127-135

  [ заватажити pdf (363.05 Kb) ]

  С. 127-135

  Анотація
  Стаття присвячена аналізу ролі університетів України в реалізації публічної дипломатії держави. Зазначається, що активізація міжнародної мобільності студентів, викладачів, співробітників університетів, зростання інтересу закладів освіти до залучення іноземних студентів виділяє окремий напрям в рамках публічної дипломатії – освітню дипломатію. Значення освітньої дипломатії дуже активно посилюється через її високу ефективність та практично безкоштовний характер для держав. В нашій державі розбудована розгалужена мережа закладів вищої освіти, які мають досить серйозні міжнародні зв’язки та величезний потенціал для впливу на зарубіжні аудиторії – через іноземних студентів, політиків, дипломатів, науковців, освітян зарубіжних країн тощо. Міжнародне університетське співробітництво є безперечно найбільш ефективною формою публічної дипломатії. Загалом зазначається, що українські заклади вищої освіти відіграють суттєву роль у міждержавних відносинах, особливо цю роль підкреслює та посилює факт присутності національних меншин в регіонах розміщення навчальних закладів, вивчення мови, історії, культури, контакти закладів вищої освіти із установами, організаціями країн походження національних меншин тощо. На прикладі міжнародної діяльності Маріупольського державного університету розглядається як конкретний заклад вищої освіти може стати повноцінним актором публічної дипломатії держави..

  Ключові слова: публічна дипломатія, освітня дипломатія, університети України, національні інтереси держави, public diplomacy, educational diplomacy, universities of Ukraine, national interests of the country.

  Список використаної літератури

  1. Дзвінчук Д. І. Державне управління освітою в Україні: тенденції і законодавство : навч. посіб. / Д. І. Дзвінчук. - Київ : Нічлава, 2003. - 240 с.
  2. Ільницький Д. О. Глобальна конкуренція в науково-освітньому просторі: інтелектуально-ресурсний вимір : дис. … докт. ек. наук : спец. 08.00.02 / Денис Олександрович Ільницький; Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. - Київ, 2016. - 512 с.
  3. Каленюк І. Освіта в ринковому середовищі та неекономічні цінності / І. Каленюк // Економіка України. - 2003. - № 7. - С. 67-73.
  4. Кількість іноземних студентів у світі зросла до 3,7 млн. [Електронний ресурс] // Євро Освіта. – Режим доступу : http://www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=1248
  5. Колот А. М. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : моногр. / А. М. Колот. - Київ : КНЕУ, 2012. - 501 с.
  6. Куценко В. Освіта як фактор стабільності та національної безпеки України / В. Куценко // Економіка України. - 1998. - № 1. - С. 12-21.
  7. Стадний Є. Українські студенти за кордоном: скільки та чому? [Електронний ресурс] / Є. Стадний // CEDOS. – Режим доступу : https://cedos.org.ua/uk/articles/ukrainski-studenty-za-kordonom-skilky-ta-chomu
  8. Трофименко М. В. Міжнародна діяльність як умова конкурентоспроможності університетів України (досвід Маріупольського державного університету) / М. В. Трофименко, К. В. Балабанов // Інтернаціоналізація як фактор конкурентоспроможності сучасного університету : колект. моногр. / за наук. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь : МДУ, 2017. - С. 153-205.
  9. Трофименко М. Участь університетів України у програмах міжнародної науково-технічної співпраці Європейського Союзу (досвід Маріупольського державного університету) / М. Трофименко // Наука і освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва : зб. матер. конф. (присвячена 20-ій річниці Незалежності України), м. Маріуполь, 23-25 травня 2011 р. – Маріуполь, 2011. - С. 502-504.
  10. Царенко І. Фактори конкурентоспроможності вищої освіти / І. О. Царенко // Фактори впливу на формування та розвиток фінансової системи України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 28-29 листоп. 2014 р. – Львів, 2014. – Ч. 3. – С. 38-41.
  11. Wildavsky В. The Great Brain Race: How Global Universities Are Reshaping the World / В. Wildavsky. - Princeton : Princeton University Press, 2010. - 248 р.
  12. Wood Van R. Globalization and Higher Education: Eight Common Perceptions From University Leaders [Electronic resource] / R. Wood Van // Researchgate. - Mode of access : https://www.researchgate.net/publication/225083739_Globalization_and_Higher_Education_Eight_Common_Perceptions_from_University_Leaders


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Трофименко М. В. Університети як рушійна сила публічної дипломатії України (на прикладі Маріупольського державного університету) / М. В. Трофименко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 25. – С. 127-135.

  Harvard Referencing Style
  Trofymenko, M. 2019. Universities as an impetus for public diplomacy in Ukraine (based on the example of Mariupol state university). Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìâ, 25, s. 127-135.

  Категорія: Випуск 25 | Додав: Marina (11.11.2019)
  Переглядів: 76 | Теги: національні інтереси держави, educational diplomacy, public diplomacy, national interests of the country, освітня дипломатія, університети України, universities of Ukraine, публічна дипломатія | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Безкоштовний хостинг uCoz