Неділя, 29.03.2020, 07:20 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 25 [16]
Випуск 26 [21]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Шимко Олена Володимирівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 25. - С. 135-142

  Шимко Олена Володимирівна
  кандидат історичних наук, старший викладач кафедри філософії та соціально-політичних наук. Донбаська державна машинобудівна академія
  shimkoelena2016@gmail.com

  Регіональна соціальна політика як важливий фактор євроінтеграційного вибору України

  DOI 10.34079/2226-2830-2019-9-25-135-142

  [ заватажити pdf (358.62 Kb) ]

  С. 135-142

  Анотація
  У статті розглядаються питання сучасного стану соціальної політики в Україні, особливості впровадження її у регіонах, проблеми, які виникають при цьому; окреслені перспективи розвитку соціальної сфери країни у разі врахування європейського досвіду у зазначеній сфері.

  Ключові слова: соціальна політика, регіон, євроінтеграція, Україна, соціальний захист, місцеве самоврядування, social policy, region, Euro-integration, Ukraine, social defence, local self-government.

  Список використаної літератури

  1. Dudova I. Social protection as the key pillar of social systems in the European Union / I. Dudova // Економічний часопис – ХХІ. – 2014. – № 7/8. – С. 36-39.
  2. Колосовська І. Сучасні підходи у реформуванні соціальної політики держави як регулятора розвитку соціальної сфери / І. Колосовська // Ефективність державного управління. - 2015. - Вип. 43. - С. 152-158.
  3. Ярова Л. В. Особливості європейської соціальної політики / Л. В. Ярова // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал. – 2016. – № 1. – С. 76-79.
  4. Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети / М. І. Долішній. - Київ : Наук. думка, 2006. – 512 с.
  5. Україна в 2006 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку : експертна доповідь. – Київ : НІСД, 2007. – 256 с.
  6. Ільчук Л. І. Соціальна безпека – безпека людини, суспільства і держави / Л.І. Ільчук // Соціальна безпека: пошук нової парадигми. – 2003. – Вип. 1. - С. 91-93.
  7. Ковтун І. Б. Діяльність органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні: організаційно-правові особливості та шляхи вдосконалення : автореф. дис. … канд. держ. упр. : спец. 25.00.04 / Ірина Броніславівна Ковтун; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2008. – 22 с.
  8. Лактіонов В. О. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади в регулюванні соціального захисту населення : автореф. дис. … канд. наук держ. упр. : спец. 25.00.02 / Валентин Олександрович Лактіонов; Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк, 2007. – 22 с.
  9. Лук’янова Н. Соціальна робота в Україні: концептуальні засади і трансформація в сучасних умовах / Н. Лук’янова // Політичний менеджмент. - 2009. - № 5. - С. 150-156.
  10. Корнілов Ю. П. Громадянське суспільство та особистість (соціально-політичний аналіз) : автореф. дис. … канд. політ. наук : спец. 23.00.02 / Юрій Петрович Корнілов; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 1998. – 24 с.
  11. Нижник Т. Т. Формування соціальної політики як основної моделі євроінтеграційного розвитку України / Т. Т. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 5(1). - С. 187-190.
  12. Аровина М. П. Структурирование государственной социальной политики в регионе как основа ее эффективности : дис. … канд. гос. упр. : спец. 25.00.02 / Марина Павловна Аровина; Донецкий гос. ун-т управления. – Донецк, 2005. – 202 с.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Шимко О. В. Регіональна соціальна політика як важливий фактор євроінтеграційного вибору України / О. В. Шимко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 25. – С. 135-142.

  Harvard Referencing Style
  Shimko, O. 2019. Regional social policy as an important factor of the euro-integrated election of Ukraine. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìâ, 25, s. 135-142.

  Категорія: Випуск 25 | Додав: Marina (11.11.2019)
  Переглядів: 58 | Теги: Euro-integration, соціальний захист, Євроінтеграція, social defence, регіон, соціальна політика, місцеве самоврядування, Україна, local self-government, region, Ukraine, social policy | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Безкоштовний хостинг uCoz