Неділя, 29.03.2020, 07:34 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 25 [16]
Випуск 26 [21]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Романцова Наталя Іванівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 25. - С. 49-56

  Романцова Наталя Іванівна
  кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та соціології. Маріупольський державний університет
  n.romantsova@mdu.in.ua

  Сучасні методологічні підходи в історіографічному дослідженні наукової діяльності М. Грушевського

  DOI 10.34079/2226-2830-2019-9-25-49-56

  [ заватажити pdf (433.51 Kb) ]

  С. 49-56

  Анотація
  У статті висвітлюються сучасні методологічні аспекти історіографічних досліджень наукової діяльності М. Грушевського. Розглядаються історіографічні оцінки цього питання у працях українських та зарубіжних теоретиків історичного пізнання початку ХХІ ст. За рахунок цього поглиблюється аналіз наукової спадщини видатного вченого. З’ясовано місце сучасної методології в історіографічних дослідженнях наукової діяльності історика.

  Ключові слова: сучасні методологічні підходи, історіографічні дослідження, М. Грушевський, постмодернізм, інтелектуальна історія, modern methodological approaches, historiographical researches, Hrushevsky M., post modernism, intellectual history.

  Список використаної літератури

  1. Андрєєв В. Інтегральний напрям сучасної історіографії: інтелектуальна історія / В. Андрєєв // Ейдос. - 2005. - Вип. 1. - С. 17 – 23.
  2. Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры [Электронный ресурс] / Ф. Анкерсмит // 'Электронная библиотека по философии. – Режим доступа : http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000879/st000.shtml
  3. Вжосек В. Інтерв’ю / В. Вжосек, інт. взяв С. І. Посохов // Харківський історіографічний збірник. - 2013. - Вип. 12. - С. 181-188.
  4. Верменич Я. Історія ідей та криза історизму / Я. Верменич // Ейдос. - 2005. - Вип. 1. - С. 24 – 27.
  5. Зашкільняк Л. Інтелектуальна історія: спроба конвенції (деякі методологічні міркування) / Л. Зашкільняк // Ейдос. - 2005. - Вип. 1. - С. 28 – 35.
  6. Зашкільняк Л. Про свободу і обмеження в пізнанні минулого: українська історіографія на початку ХХІ століття / Л. Зашкільняк // Харківський історіографічний збірник. - 2016. - Вип. 15. - С. 14 – 27.
  7. Калакура Я. Класифікація джерел інтелектуальної історії України / Я. Калакура // Історичний архів. - 2012. - Вип. 8. - С. 106–113 ; Kalakura Ya. Klasyfikatsiia dzherel intelektualnoi istorii Ukrainy / Ya. Kalakura // Istorychnyi arkhiv. - 2012. - Vyp. 8. - S. 106–113.
  8. Колесник І. Культурно-інтелектуальна історія як дзеркало «нової наукової революції» / І. Колесник // Ейдос. - 2005. - Вип. 1. – C. 36 – 45.
  9. Попова Т. Историография и интеллектуальная история : симбиоз, диалог, оппозиция, ассимиляция…? (поговорим о наболевшем или утоли мои печали) / Т. Попова // Ейдос. - 2005. - Вип. 1. - С. 138-163.
  10. Репина Л. Теоретические новации в современной историографии / Л. Репина // Харківський історіографічний збірник. - 2010. - Вип.10. - С. 10 – 40.
  11. Рєпіна Л. Інтелектуальна історія сьогодні: методи, проблеми, перспективи / Л. Рєпіна // Ейдос. - 2005. - Вип. 1. - С. 89 – 106.
  12. Савельева И. Исторические исследования в XXI веке. Теоретический фронтир [Электронный ресурс] / И. Савельев // Гефтер. – Режим доступа : http://gefter.ru/archive/8482
  13. Тельвак В. В. Грушевськознавство: методологічні проблеми поступу / В. В Тельвак // Краєзнавство. - 2010. - № 3. - С. 28 – 35.
  14. Тельвак В. В. Методологічні проблеми сучасного грушевськознавства / В. В. Тельвак // Південний архів. Сер. : Історичні науки. - 2010. - Вип. 31-32. - С. 8-16.
  15. Филюшкин А. И. «Постмодернистский вызов» и его влияние на современную теорию исторической науки [Электронный ресурс] / А. И. Филюшкин // Топос. Философско-культурологический журнал. - 2000. - № 3. - С. 67-78. – Режим длоступа : http://abuss.narod.ru/Biblio/filjushkin.htm
  16. Шартье Р. Интеллектуальная история и история ментальностей: двойная переоценка? [Электронный ресурс] / Р. Шартье // Новое литературное обозрение. - 2004. - № 2(66). – Режим доступа : http://magazines.russ.ru/nlo/2004/66/
  17. Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ - 80-ті роки ХХ ст.) : моногр. : у 2-х ч. / О. Ясь; за ред. В.А. Смолія. – Київ : НАН України. Ін-т історії України, 2014. - Ч. 1. - 587 с.
  18. Ясь О. Монументальний проект великого наративу М. Грушевського у світлі його дослідницьких стратегій / О. Ясь // Історіографічні дослідження в Україні. - 2012. - Вип. 22. - С. 565-664.
  19. Ясь О. В. Українські історики у світлі культурних епох і стилів мислення початку ХІХ – 80-х років ХХ ст. : автореф. дис. … докт. іст. наук : спец. 07.00.06 / Олексій Васильович Ясь; НАН України. Ін-т історії України. - Київ, 2014. - 40 с.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Романцова Н. І. Сучасні методологічні підходи в історіографічному дослідженні наукової діяльності М. Грушевського / Н. І. Романцова // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 25. – С. 49-56.

  Harvard Referencing Style
  Romantsova, N. 2019. Modern methodological approaches to historiographical researches of Hrushevsky M. scientific work. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìâ, 25, s. 49-56.

  Категорія: Випуск 25 | Додав: Marina (15.11.2019)
  Переглядів: 72 | Теги: post modernism, Hrushevsky M., історіографічні дослідження, інтелектуальна історія, modern methodological approaches, сучасні методологічні підходи, historiographical researches, intellectual history, постмодернізм, М. Грушевський | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Безкоштовний хостинг uCoz