Неділя, 29.03.2020, 08:43 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 25 [16]
Випуск 26 [21]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Гжибовська Тетяна Степанівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 25. - С. С. 84-94

  Гжибовська Тетяна Степанівна
  викладач-стажист кафедри освітнього менеджменту та публічного управління. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (Одеса)
  kafedra.upravleniya@gmail.com

  Антикорупційна політика в країнах Східної Європи: досвід для України

  DOI 10.34079/2226-2830-2019-9-25-84-94

  [ заватажити pdf (382.55 Kb) ]

  С. С. 84-94

  Анотація
  У статті проведено дефінітивний аналіз понять «антикорупційна політика» та «система боротьби з корупцією». Досліджено досвід країн Східної Європи які можуть бути модельними для України з точки зору впровадження превентивних антикорупційних заходів, зокрема Румунії та Болгарії. Розглянуто особливості сучасного східноєвропейського антикорупційного законодавства, визначено взаємозв’язок із рейтингом рівня корупції Transparency International. Виділено основні проблеми для впровадження нововведень до антикорупційної політики України. Виявлено основні засоби та заходи попередження та боротьби з корупцією в Румунії та Болгарії, які було б доцільно запровадити в Україні, а також розроблені відповідні напрями розвитку антикорупційної політики в сучасних умовах.

  Ключові слова: корупція, антикорупційна політика, система боротьби з корупцією, світовий рівень корупції, індекс корупції, індекс сприйняття корупції, антикорупційні заходи, напрями антикорупційної політики, corruption, anti-corruption policy, anti-corruption system, world level corruption, corruption index, index of corruption perception, anti-corruption measures, anti-corruption policy directions.

  Список використаної літератури

  1. Абдулнаби Тули Т. Х. Административно-правовые средства борьбы с коррупцией в государственных органах: на примере Украины и Ирака (сравнительно-правовое исследование) : дис. канд. юр. наук : спец. 12.00.07 / Тули Хайдер Абдулнаби Тули; НАПрН Украины. – Киев, 2015. – 227 с.
  2. Андрійко О. Ф. Правові засоби протидії корупції / О. Ф. Андрійко // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 4. – С. 3–8 ; Andriiko O. F. Pravovi zasoby protydii koruptsii / O. F. Andriiko // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. – 2007. – № 4. – S. 3–8.
  3. Ахтирська Н. Міжнародний досвід боротьби з корупцією як вектор формування національної антикорупційної політики: огляд законодавства Румунії / Н. Ахтирська // Віче. – 2015. – № 18. – С. 2–5.
  4. Басанцов І. В. Корупція в Україні: сучасні реалії та ефективні засоби протидії : моногр. / І. В. Басанцов, О. О. Зубарева. – Суми : СумДУ, 2016. - 113 с.
  5. Білінська Л. В. Корупція як соціальне, психологічне і моральне явище / Л. В Білінська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. - 2013. - Вип. 6-1(1). - С. 138-141.
  6. Високий рівень недовіри до ефективності антикорупційної реформи – результати дослідження [Електронний ресурс] // Ukraine crisis media center. – 2018. – 20 травня. - Режим доступу : http://ucmc.org.ua/uk/naselennya-maye-visokij-riven-nedoviri
  7. Довіра громадян України до суспільних інститутів [Електронний ресурс] : Результати соціологічного дослідження // Центр Разумкова. – 2018. – Режим доступу : http://razumkov.org.ua/uploads/socio/2018_06_press_release_ua.pdf
  8. Індекс сприйняття корупції [Електронний ресурс] // Transparency International. – Режим доступу : https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2018/
  9. Капинус О. С. Современные проблемы противодействия коррупции / О. С. Капинус // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2015. – № 2(51). – C. 203–206.
  10. Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.ciaf.government.bg/
  11. Кухарук А. Система антикорупційних органів. Корупційній правопорушення [Електронний ресурс] : [Презентація] / А. Кухарук. – Режим доступу : https://edx.prometheus.org.ua/assets/courseware/v1/ac9e63884c7624061409b9b8985ff7bf/c4x/NAUKMA/ANTICOR101/asset/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
  12. Национален съвет по антикорупционни политики към министерския съвет Electronic resource]. – Mode of access : http://anticorruption.government.bg/content
  13. Національне антикорупційне бюро України: звіти про роботу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://nabu.gov.ua/reports
  14. Питання Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 272/2015. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/272/2015
  15. Barometrul INSCOP – ”ADEVĂRUL despre România” [Electronic resource] // INSCOP Research. –– 2017 – 15 feb. - Mode of access : https://www.inscop.ro/aprilie-2016-increderea-in-institutii/.
  16. Сorruption in Romania [Еlectronic Resource] // Nasul.tv – 2013. – 20 iunie. - Access mode : https://www.nasul.tv/coruptia-la-romani/
  17. European Semester – Thematic Information Document Combating Corruption [Еlectronic Resource]. – 2018. – Access mode: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_fight-against-corruption_bg.pdf.
  18. Horaţiu P. Corupţia globală vs corupţia românească [Еlectronic Resource] / P. Horaţiu // Deutsche Welle – 2015. – March 5. - Access mode : https://www.dw.com/ro/corup%C5%A3ia-global%C4%83-vs-corup%C5%A3ia-rom%C3%A2neasc%C4%83/a-18294950.
  19. Romania Anti Corruption Institutional Framework [Еlectronic Resource]. – 2017. – Access mode: http://www.rai-see.org/romania-anti-corruption-institutional-framework/.
  20. World Corruption Report [Еlectronic Resource] // Transparency International Bulgaria. – Mode of access : https://transparency.bg/en/transp_indexes/indexes/global-corruption-report/.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Гжибовська Т. С. Антикорупційна політика в країнах Східної Європи: досвід для України / Т. С. Гжибовська // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 25. – С. 84-94.

  Harvard Referencing Style
  Hzhybovska, T. 2019. Anti-corruption policy in Eastern Europe: knowledge for Ukraine. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìâ, 25, s. 84-94.

  Категорія: Випуск 25 | Додав: Marina (13.11.2019)
  Переглядів: 84 | Теги: corruption index, антикорупційна політика, індекс сприйняття корупції, anti-corruption policy, корупція, anti-corruption system, Corruption, система боротьби з корупцією, світовий рівень корупції, world level corruption, антикорупційні заходи, напрями антикорупційної політики, індекс корупції | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Безкоштовний хостинг uCoz