Неділя, 29.03.2020, 07:42 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 25 [16]
Випуск 26 [21]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Буглай Наталя Михайлівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 25. - С. 17-26

  Буглай Наталя Михайлівна
  доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії. Миколаївський національного університету імені В.О. Сухомлинського
  buglay@ukr.net

  Джерелознавчий аспект проблеми зовнішньої політики Республіки Польща (1995-2005 РР.)

  DOI 10.34079/2226-2830-2019-9-25-17-26

  [ заватажити pdf (378.39 Kb) ]

  С. 17-26

  Анотація
  Розкривається процес формування та реалізації зовнішньополітичної стратегії Республіки Польща наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. в контексті джерелознавчого аспекту. Основою джерельної бази дослідження виступають архівні документи; довідково-енциклопедичні видання; конкретно-соціологічні та статистичні матеріали аналітичних центрів; матеріали періодичних видань; офіційні промови, виступи, доповіді, заяви, мемуари та спогади вищих державних посадовців, політиків і дипломатів. Поповнення джерельного комплексу новими зразками документів та матеріалів по темі, свідчать про необхідність продовження наукових пошуків у заданому напрямку.

  Ключові слова: джерела, зовнішня політика, Польща, документи і матеріали, наукові пошуки, sources, foreign policy, Poland, documents and materials, scientific searches.

  Список використаної літератури

  1. Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України. Ф. 6 : Міжнародні договори України, Оп. 2, Спр. 963 : Угода між Урядом Республіки Польща і Урядом України про співробітництво і взаємодопомогу у митних справах. – 8 арк.
  2. Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України. Ф. 6 : Міжнародні договори України, Оп. 2, Спр. 1320 : Спільна декларація Президента України і Президента Республіки Польща. – 4 арк.
  3. Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України. Ф. 6 : Міжнародні договори України, Оп. 2, Спр. 731 : Угода між Урядом Республіки Польща та Урядом України про взаємні поставки зброї, військової техніки та надання послуг у військово-технічній галузі. – 4 арк.
  4. Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України. Ф. 6 : Міжнародні договори України, Оп. 2, Спр. 1298. : Спільна заява Президентів України і Республіки Польща «До порозуміння і єднання». – 2 арк.
  5. Геремек Б. Основні напрямки зовнішньої політики Польщі / Б. Геремек // Політична думка. – 1998. – № 1. – С. 62–75.
  6. Довідник НАТО. – Брюссель : [б. м.], 2006. – 384 с. s.
  7. Європейський Союз: словник-довідник / ред.-упоряд. М. Марченко. – 2 ге вид, оновл.- Київ : К.І.С., 2006. – 138 с.
  8. Зайончковский В. Восточная Европа в польской дипломатии / В. Зайончковский // Pro et Contra. −1998. - Т. 3, № 2. − С. 39−52.
  9. Зленко А. М. Зовнішня політика України: від романтизму до прагматизму : виступи, промови та статті / А. М. Зленко; упоряд. К. П. Єлісеєв. − Київ : Преса України, 2001. − 369 с.
  10. Зовнішня політика України в умовах глобалізації : анотована історична хроніка міжнародних відносин (1991−2003) / С. В. Віднянський, О. М. Горенко, А. Ю. Мартинов (відп. ред.). − Київ : Генеза, 2004. − 616 с.
  11. Зовнішня політика України в умовах глобалізації : анотована історична хроніка міжнародних відносин (2004−2007) / С. В. Віднянський, О. М. Горенко, А. Ю. Мартинов (відп. ред.) та ін . – Київ: Генеза, 2014. − 394 с.
  12. Квасневский А. Место Польши в новой Европе: Выступление президента РП на международной конференции во Французском институте международных отношений (IFRI) в Париже / А. Квасневский // Новая Польша. – 2000. – № 1. – С. 6–11.
  13. Коваль П. Гедройць, Україна і польський державний інтерес [Електронний ресурс] / П. Коваль; розм. вів Я. Присташ // Наше слово. − 2010. – 24 листоп. - Режим доступу : https://www.nasze-slowo.pl/gedroyts-ukrayina-i-polskiy-derzhavn/
  14. Кравчук Л. Одна Україна, єдиний народ: політичні роздуми над записами в щоденнику / Л. Кравчук. − Харків: Фоліо, 2010. − 541 с.
  15. Кучма Л. Україна − не Росія / Л. Кучма. − Київ : Время, 2004. − 607 с.
  16. Моцик О. Україна і Польща – стратегічні партнери / О. Моцик // Політика і час. – 2006. – № 5. – С. 3–8.
  17. Примаков Е. Годы в большой политике / Е. Примаков. - Москва : Коллекция «Совершенно секретно», 1999 . – 445 с.
  18. Проді Р. Задум об’єднаної Європи / Р. Проді. – Київ : К.І.С., 2002. – 140 с. ;
  19. Путівник по саміту НАТО у Вашингтоні 23–25 квітня 1999 року. Брюссель : Офіс інформації та преси НАТО, 1999. – 120 с.
  20. Сивец М. Украина и Польша: подытоживая достигнутое [Электронный ресурс] / М. Сивец // Зеркало недели. − 2001. − 22 августа (№ 32). - Режим доступа : https://zn.ua/POLITICS/ukraina_i_polshapodytozhivaya_dostignutoe.html
  21. Українська дипломатична енциклопедія : у 2-х т. / редкол. : Л. В. Губерський (голова) та ін. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 – 760 с.
  22. Українська дипломатична енциклопедія : у 2-х т. / редкол. : Л. В. Губерський (голова) та ін. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2. – 812 с.
  23. Щербак Ю. Ценные польские уроки [Электронный ресурс] / Ю. Щербак // Новая Польша. – 1999. – № 3. - Режим доступа : https://redakcja.novpol.org/ru/r1MEa6sOf/Cennye-polskie-uroki
  24. Calendar of the Visegrád Group co-operation [Electronic resource]. - Mode of access : http://www.visegradgroup.eu/calendar
  25. Expose Prezesa Rady Ministrów Leszka Millera (25 październikа 2001 r., Warszawa) [Electronic resource]. - Mode of access : https://fakty.interia.pl/news-tekst-expose-premiera-leszka-millera,nId,787788
  26. Exposе ministra spraw zagranicznych Dariusza Rosatiego (8maja 1997 r., Warszawa) [Electronic resource] // Zbior dokumentow – 1997. – Vol. 53, № 2. – Mode of access : http://www.zbiordokumentow.pl/1997,nr.2/
  27. Hubner D. Nasz kolor w Unii / D. Hübner; J. J Mizgała – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2006. – 258 s.
  28. Integracja Polskiz Unią Europejską : dokumenty i kalendarium 1988–2002. – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. – 126 s.
  29. Kalendarium wydarzeń Polska – NATO // Sprawy Międzynarodowe. – 1999. – № 1. – S. 147–170.
  30. Kwaśniewski A. Dom wszystkich Polska / A. Kwaśniewski. – Warszawa : Perspektywy Press, 2000. – 310 s.
  31. Opinie o integracji w przeddzień rozszerzenia Unii Europejskiej [Electronic resource] / Centrum Badania Opinii Społecznej – Warszawa : Kwiecień, 2004. – 11 s. – Mode of access : https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2004/K_075_04.PDF
  32. Przemówienie przewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej Vytautasa Landsbergisaw Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej (21 lutego 1997 r., Warszawa) // Zbiór Dokumentów. – 1997. – Nr. 1. – S. 61–69.
  33. Rotfeld A. Rozszerzenie NATO a umacnianie euroatlantyckich struktur bezpieczeństwa / Adam Rotfeld // Sprawy Międzynarodowe. – 1999. – Vol. 53, № 1. – S. 65–94.
  34. Strzeszewski M. Sympatia i niechęć do innych narodów. Komunikat z badań [Electronic resource] / М. Strzeszewski. − Mode of access : http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/k_144_07.PDF
  35. Wałęsa L. Moja III RP. Straciłem Cierpliwośći / L. Wałęsa. − Warszawa : Świat Książki, 2007. − 192 s.
  36. W przeddzień przystąpienia do NATO [Electronic resource]. – Warszawa : Centrum Badania Opinii Społecznej. – 1999. – Nr. 28. – 14 s. – Mode of access : http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/ 1999/K_028_99.PDF


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Буглай Н. М. Джерелознавчий аспект проблеми зовнішньої політики Республіки Польща (1995-2005 РР.) / Н. М. Буглай // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 25. – С. 17-26.

  Harvard Referencing Style
  Buglay, N. 2019. The source-study aspect of problem as foreign policy of Republic Poland (1995-2005). Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìâ, 25, s. 11-17.

  Категорія: Випуск 25 | Додав: Marina (18.11.2019)
  Переглядів: 84 | Теги: Польща, documents and materials, scientific searches, Sources, Джерела, документи і матеріали, зовнішня політика, Foreign Policy, Poland, наукові пошуки | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Безкоштовний хостинг uCoz