Неділя, 29.03.2020, 07:50 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 25 [16]
Випуск 26 [21]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Балашова Оксана Володимирівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 25. - С. 64-76

  Балашова Оксана Володимирівна
  магістр політології, аспірант кафедри політології та національної безпеки. Національний університет «Острозька академія», викладач, керівник Інформаційного центру ЄС у Національному університеті «Острозька академія»
  oksana.balashova@oa.edu.ua

  Політичні партії України: стабілізуючий чи дестабілізуючий чинник у забезпеченні національної безпеки держави?

  DOI 10.34079/2226-2830-2019-9-25-64-76

  [ заватажити pdf (539.84 Kb) ]

  С. 64-76

  Анотація
  Основним проблемним питанням статті є якість впливу політичних партій на стан національної безпеки держави, зокрема у її політичному контексті. Методом контент-аналізу досліджуються програми політичних партій на присутність чи відсутність в них тенденції щодо стимулювання національної єдності суспільства. Також частково аналізуються сучасні суспільно-політичні розколи в країні, з метою виявлення їх першопричин. Автор робить висновок, що політичні партії не лише не зацікавлені та не сприяють формуванні політичної нації, а й вносять значний дисбаланс у сферу національної безпеки держави загалом, через сприяння штучній регіоналізації електорату і суспільних настроїв в цілому.

  Ключові слова: політична партія, національна безпека, національні інтереси, національна єдність, political party, national security, national interests, national unity.

  Список використаної літератури


  1. Бевз Т. особливості участі політичних партій в АР Крим у електоральних процесах першого десятиліття ХХІ ст. / Т. Бевз // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2017. – Вип. 2. – С. 230-264.
  2. Власюк О. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики : вибр. наук. праці / О. Власюк. – Київ : Нац. ін-т стратегічних досліджень, 2016. – 528 с.
  3. Довіра громадян України до суспільних інститутів [Електронний ресурс] : результати соціологічного дослідження // Центр Разумкова. - 2018. – Режим доступу : http://razumkov.org.ua/uploads/socio/2018_06_press_release_ua.pdf
  4. Загривенко В. Б. Роль парламентських політичних партій у формуванні політики національної безпеки України : дис. … канд. політ. наук : 21.01.01 / Володимир Борисович Загривенко; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2011. - 190 с.
  5. Зорич О. Громадські організації та політичні партії як генератори провідних ідентифікаційних суперечностей української нації / О. Зорич // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2015. – Вип. 5-6. – С. 325-339.
  6. Зорич О. Громадські організації в Україні як суб’єкти формування громадянської ідентичності: криза чи відродження? / О. Зорич // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2014. – Вип. 6. – С. 44-56.
  7. Кармазіна М. Підґрунтя формування регіональних політичних режимів в Україні / М. Кармазіна // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2017. – Вип. 2. – С. 4-43.
  8. Конфисахор А. Психология власти / А. Конфисахор. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 235 с.
  9. Концептуальні засади визначення національної ідеї: доповідна записка ІПіЕНД НАН України, підготовлена за дорученням Кабінету Міністрів України, 2004 р. // Курас І. Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення / І. Ф. Курас. – Київ : Генеза, 2004. – С. 633 – 647.
  10. Курас А. І. Національна безпека України: військово-політичні парадигми / А.І. Курас // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2014. – Вип. 2. – С. 230-240.
  11. Маніфест [Електронний ресурс] // Об’єднання «Самопоміч». – Режим доступу : https://samopomich.ua/ideology/
  12. Перегуда Є. Взаємодія політичних сил як фактор формування національних політичних стратегій / Є. Перегуда // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2014. – Вип. 3. – С. 162-171.
  13. Передвиборча програма політичної партії «Опозиційний блок» [Електронний ресурс] // Опозиційний блок. – Режим доступу : http://opposition.org.ua/uk/platform.html
  14. Програма політичної партії «Батьківщина» [Електронний ресурс] // Батьківщина. – Режим доступу : https://ba.org.ua/programm/
  15. Програма політичної партії Блок Петра Порошенка «Солідарність» [Електронний ресурс] // Солідарність : Блок Петра Порошенка. – Режим доступу : http://solydarnist.org/wp-content/uploads/2015/12/programa_solidarnist.pdf http://solydarnist.org/wp-content/uploads/2015/12/programa_solidarnist.pdf /
  16. Програма політичної партії ВО «Свобода» [Електронний ресурс] // Всеукраїнське об’єднання «Свобода». – Режим доступу : https://svoboda.org.ua/party/program/
  17. Програма політичної партії «Громадянська позиція» [Електронний ресурс] // Громадянська позиція. – Режим доступу : https://gp.org.ua/pro-partiyu/programa-partii
  18. Програма політичної партії «За життя» (в новій редакції) [Електронний ресурс] // Опозиційна платформа – за життя. – Режим доступу : http://zagittya.com.ua/party/programma.html
  19. Програма «Народного фронту» - «Відновлення України» [Електронний ресурс] // Народний фронт. – Режим доступу : http://nfront.org.ua/program
  20. План Ляшка [Електронний ресурс] // Радикальна партія Олега Ляшка. – Режим доступу: http://liashko.ua/program
  21. Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – №31. – С. 241.
  22. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 червня 2003 р. № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №39. – С. 351.
  23. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 24.09.2015 №555/2015. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/555/2015
  24. Растоу Д. Переходы к демократии: попытка динамической модели / Д. Растоу // Полис. Политические исследования. – 1996. – № 5. – С. 5–15.
  25. Ротар Н. Вибори як механізм формування та динаміки регіонального політичного режиму у Чернівецькій області / Н. Ротар // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2018. – Вип. 1. – С. 205-227.
  26. Рудакевич О. Українська національна стратегема початку ХХІ століття / О. Рудакевич // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2018. – Вип. 2. – С. 143-159.
  27. Шайгородський Ю. Роль громадянського суспільства у становленні нової політичної реальності / Ю. Шайгородський // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2014. – Вип. 3. – С. 136–152.
  28. Ясінська А. Підстави формування регіональних політичних режимів у Харківській області (1991-2017 рр.) / А. Ясінська // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2018. – Вип. 1. – С. 176–204.
  29. Broder S. The Party’s over: the Failure of Politics in America / S. Broder. – New York : Harper & Row, 1972. – 280 p.
  30. Lapalombara J. Political Parties / J. Lapalombara, J. Anderson // Encyclopaedia of Government and Politics / ed. by M. Hawkesworth, M. Kogan. – London : Routledge, 2001. - Vol. 1. – P. 393-412.
  31. Sanjeev Kumar H. M. Domestic Politics of National Security: Challenges and Compulsions under a Multi Party Coalition Government / H. M. Sanjeev Kumar // The Indian Journal of Political Science. – 2006. – Vol. 67, № 2. – P. 221-232.
  32. Omotola J. S. Political Parties and the Quest for Political Stability in Nigeria / J.S. Omotola // Taiwan Journal of Democracy. – 2019. – Vol. 6, № 2. – P. 125-145.
  33. Paleri P. National Security: Imperatives and Challenges / P. Paleri. – New Delhi : Tata Mcgraw-Hill Pub. Co., 2008. – 521 p.
  34. Rokkan S. Citizens, Elections and Parties: Approaches to the Comparative Study of the processes of development / S. Rokkan. – Colchester : ECPR Press, 2009. – 488 p.
  35. Rowaan R. Dutch Political Party Origins. Tracing Back the Isomorphic Roots of the Earliest Party Organizations in the Netherlands [Electronic resource] / R. Rowaan. – Mode of access : https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/35047/Rowaan%2C%20Rembrandt-s0700223-ReMa%20Thesis-2015.pdf?sequence=1
  36. Wolfers A. «National Security» as an Ambiguous Symbol / A. Wolfers // Political Science Quarterly. – 1952. – Vol. 67, № 4. – P. 481-502.
  37. Zeeuw J. de. Political Party Development in Post-War Societies: The Institutionalization of Parties and Party Systems in El Salvador and Cambodia [Electronic resource] / J. de. Zeeuw; University of Warwick. – Mode of access : http://wrap.warwick.ac.uk/2133/1/WRAP_THESIS_Zeeuw_2009.pdf
  38. Zelizer J. Arsenal of Democracy: The Politics of National Security from World War II to the War on Terrorism / J. Zelizer. – New York: Basic Books, 2010. – 583 p.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Балашова О. В. Політичні партії України: стабілізуючий чи дестабілізуючий чинник у забезпеченні національної безпеки держави? / О. В. Балашова // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 25. – С. 64-76.

  Harvard Referencing Style
  Balashova, O. 2019. Political parties of Ukraine: stabilizing or destabilizing factor in ensuring the national security of the state? Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìâ, 25, s. 64-76.

  Категорія: Випуск 25 | Додав: Marina (14.11.2019)
  Переглядів: 70 | Теги: політична партія, national interests, національна безпека, national unity, національна єдність, political party, національні інтереси, National Security | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Безкоштовний хостинг uCoz