Неділя, 29.03.2020, 08:46 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Історія. Політологія
Bulletin of Mariupol State University.
Series: History. Political Studies
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 25 [16]
Випуск 26 [21]
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Арабаджи Світлана Сергіївна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 25. - С. 7-17

  Арабаджи Світлана Сергіївна
  кандидат історичних наук, доцент кафедри історичних дисциплін. Маріупольський державний університет
  svetlana.arabadzhy@gmail.com

  Харахурсах Владислав Ельмарович
  магістр історії та археології. Маріупольський державний університет
  valdis.jel@ukr.net

  Розвиток початкової освіти в с. Мангуш в 60-ті роки ХІХ ст.

  DOI 10.34079/2226-2830-2019-9-25-7-17

  [ заватажити pdf (385.21 Kb) ]

  С. 7-17

  Анотація
  Досліджено розвиток початкової освіти в 60-ті роки ХІХ ст. в Приазов’ї на прикладі школи в с. Мангуш. Визначено, що велику роль в цьому розвитку зіграло населення селища, яке створило умови для отримання їх дітьми освіти. Поселяни заснували суспільний капітал, за рахунок якого функціонував навчальний заклад в селищі. До наукового обігу введено та проаналізовано основні джерела з теми: звіти члена Олександрівської повітової училищної ради барона М. Корфа. Встановлено педагогічний склад училища та описано новаторські педагогічні прийоми, які використовувалися вчителями в ході навчального процесу. Охарактеризовано відношення місцевих жителів до отримання початкової освіти їх дітьми, а також труднощі, що виникали впродовж навчального року.

  Ключові слова: початкова освіта, земська школа, Олександрівська повітова училищна рада, с. Мангуш, primary education, district council school, school council of Oleksandria district.

  Список використаної літератури

  1. Агапиев А. Новая школа. Наставление, как в русских школах иностранных поселенцев обучать, по «Родному слову» Ушинского, говорить по-русски, и как вообще развивать учеников / А. Агапиев. – Екатеринослав : типография Я.М. Чаусского, 1868. – 42 с.
  2. Бацак Н. Культурно-освітній розвиток грецької громади Північного Приазов’я (XVIIІ – ХІХ ст.) / Н. Бацак. – Київ : Інститут історії України НАН України, 1998. – 58 с.
  3. Ведомость о начальных народных училищах ІІІ училищного участка, осмотренных весною 1868 года членом совета, бароном Н.А. Корфом // Отчет члена Александровского уездного училищного Совета Барона Н.А. Корфа.1868 года. – Екатеринослав : типография Я.М. Чаусского, 1868. – С. 205-215.
  4. Высочайше утвержденное Положение о начальных народных училищах. 14 июля 1864 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. – Санкт-Петербург : Тип. II Отд-ния собств. Е. И. В. канцелярии, 1864. - Т. XXXIX. № 41068. - С. 613-618.
  5. Гедьо А. Культурно-освітній розвиток греків Північного Приазов’я (кінець XVIII – XIX ст.) / А. Гедьо // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – 2001. – № 1. – С. 150–158.
  6. Инструкция, принятая для руководства в Мангушском сельском училище, открытом и содержимом на общественный капитал с 1-го января 1867 года // Отчет об училищах Александровского уезда и Мариупольского округа, осмотренных весною 1867 года членом Александровского уездного училищного Совета, бароном Николаем Александровичем Корфом. – Екатеринослав : печатано в типографии Я.М. Чаусского, 1867. – С. 135-141.
  7. Корф Н. А. Земский вопрос о народном образовании / Н. А. Корф. – Санкт-Петербург : Тип. мин-ва внутр. дел, 1867. – 214 с.
  8. Лихачева Л. Б. Земские школы Екатеринославской губернии в конце ХІХ – начале ХХ вв. / Л. Б. Лихачева, С. М. Нестерцова // Новые страницы в истории Донбасса. –1992. – Кн. 1. - С. 60–67.
  9. Лихачева Л. Б. Развитие начальной школы у греков Мариупольщины в конце ХІХ – начале ХХ вв. / Л. Б. Лихачева // Україна – Греція: історія та сучасність : тези міжнародної наукової конференції (м. Київ, 29–30 вересня 1993 р.). – Київ : Інститут історії України НАН України, 1993. – С. 79–80.
  10. Новікова С. В. Внесок Маріупольського повітового земства у розвиток початкової шкільної освіти в Маріупольському повіті (70-і рр. ХІХ – початок ХХ ст.) / С. В. Новікова // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. - 2017. – Вип. 20. - С. 103–115.
  11. Отчет об училищах Александровского уезда и Мариупольского округа, осмотренных весною 1867 года членом Александровского уездного училищного Совета, бароном Николаем Александровичем Корфом. – Екатеринослав : Печатано в типографии Я.М. Чаусского, 1867. – 164 с.
  12. Отчет члена Александровского уездного училищного Совета Барона Н. А. Корфа 1868 года. – Екатеринослав : Печатано в типографии Я. М. Чаусского, 1868. – 335 с.
  13. Отчет члена Александровского уездного училищного Совета Барона Н. А. Корфа 1869 года. – Екатеринослав : Печатано в типографии Я. М. Чаусского, 1869. – 294 с.
  14. Петрашевский А. Ф. Очерк учебных заведений г. Мариуполя / А. Ф. Петрашевский // Мариуполь и его окрестности. – Мариуполь, 1892. – С. 167-252.
  15. Приговор Мангушского сельского общества об образовании училищного капитала // Отчет об училищах Александровского уезда и Мариупольского округа, осмотренных весною 1867 года членом Александровского уездного училищного Совета, бароном Николаем Александровичем Корфом. – Екатеринослав : печатано в типографии Я.М. Чаусского, 1867. – С. 133-135.
  16. Список первых греческих сел Мариупольского уезда с указанием в каких урочищах находятся и какие каждая имеет выгоды. 1780 г. августа [27] // Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа (1652-1783) / С. А. Калоеров. – Донецк : ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2008. – С. 404-406.
  17. Список учеников и учениц, удостоенных награды Советом, по представлению члена Совета ІІІ училищного участка, барона Николая Александровича Корфа // Отчет члена Александровского уездного училищного Совета, барона Н.А. Корфа.1869 года. – Екатеринослав : Печатано в типографии Я.М. Чаусского, 1869. – С. 291-292.
  18. Список учителей, которым совет выразил признательность, по представлению члена Совета, бар. Корфа, удостоив их и денежной награды // Отчет члена Александровского уездного училищного Совета, барона Н. А. Корфа. 1869 года. – Екатеринослав : Печатано в типографии Я.М. Чаусского, 1869. – С. 293.
  19. Сравнительная ведомость о некоторых начальных народных училищах, осмотренных членом совета, бароном Н. А. Корфом, весною 1867 г. и весною 1868 года, т.е. до открытия и после открытия Александровского уездного училищного совета // Отчет члена Александровского уездного училищного Совета Барона Н. А. Корфа 1868 года. – Екатеринослав : типография Я. М. Чаусского, 1868. – С. 217-219.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Арабаджи С. С. Розвиток початкової освіти в с. Мангуш в 60-ті роки ХІХ ст. / С. С. Арабаджи, В. Е. Харахурсах // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. – 2019. – Вип. 25. – С. 7-17.

  Harvard Referencing Style
  Arabadzhy, S. and Kharakhursakh, V. 2019. Development of primary education in Manhush village in the 60`s of the XIX century. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ. Polìtologìâ, 25, s. 7-17.

  Категорія: Випуск 25 | Додав: Marina (19.11.2019)
  Переглядів: 100 | Теги: початкова освіта, Олександрівська повітова училищна р, district council school, земська школа, school council of Oleksandria distr, primary education, с. Мангуш | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  Безкоштовний хостинг uCoz